Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Archief 2016

20-12-2016 - IJsselmeer Berichten - Winter 2016/2017 komt er aan! 21-12-2016 - Padberichten Zuiderzeepad december 2016 17-12-2016 - UITNODIGING: Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging 2017 06-12-2016 - Aan de kant van het IJsselmeer 25-11-2016 - Gezamenlijke natuurorganisaties en watersportbranche in beroep tegen Windpark Fryslân 19-11-2016 - Onderzoek onder beroepsvissers IJsselmeer en Markermeer 18-11-2016 - Bioraffinage biedt op termijn mogelijk oplossing bij aanpak woekerende waterplanten 02-11-2016 - Verontruste Friese kustbewoners en Natuurorganisaties in beroep tegen Windpark Fryslân 02-11-2016 - Natuurmonumenten, het Blauwe Hart, Sportvisserij Nederland en Vogelbescherming maken grote plannen 02-11-2016 - Informatie over Crisisoefening Waterwolf op Marken 27-10-2016 - Wie krijgt het IJsselmeer? De toeristen? De aanwonenden? De markt? 26-10-2016 - Eindconferentie: Toekomst van het IJsselmeergebied 24-10-2016 - Minister Kamp (economische zaken) zet door met Windpark Fryslân 14-10-2016 - Luwte eilanden in de Hoornse Hop van de baan 19-09-2016 - Nieuwe dichtbundel van Gerrit Portengen (“Rooie Gerrit”) 15-09-2016 - 9ste Noord-Hollandse Natuurdag op zaterdag 19 november 2016 20-08-2016 - Verlenging proef maaien waterplanten Markermeer 12-08-2016 - Mer commissie kritisch over Milieu Effect Rapport voor versterking Houtribdijk 11-08-2016 - Voedselarm water leidt tot minder aalscholvers in Oostvaardersplassen 23-07-2016 - Flevolandse natuur 21-07-2016 - Klassieke fietsvakantie opnieuw in kaart gebracht 18-07-2016 - Hervat Amsterdam plannen voor IJBURG 2? 24-06-2016 - 40 favoriete wandelingen 05-06-2016 - IJsselmeerberichten - Zomer 2016 komt er aan! 01-06-2016 - Luwtemaatregelen Hoornse Hop: IJsselmeervereniging dient kritische zienswijze in 31-05-2016 - Windenergie verpest het open IJsselmeerlandschap en de natuur steeds meer 27-05-2016 - De Afsluitdijk en vismigratie 22-05-2016 - Derde kennisconferentie over de toekomst van het IJsselmeergebied; van Eesterenleerstoel TU Delft 16-05-2016 - Afscheid Jan Baron 09-05-2016 - Jan Baron overleden 27-04-2016 - Volle meivakantie op Forteiland Pampus 24-04-2016 - Fogol excuses en reizen 21-04-2016 - Natuur- en milieuorganisaties maken contra-expertise over Windturbines in het IJsselmeer 21-04-2016 - Natuur- en milieuorganisaties:“De praktijk van de natuurbescherming moet veel beter” 21-04-2016 - Landschap vol ogentroost (windturbines niet meer exploitabel?) 20-04-2016 - Afsluitdijk, make over of face lift? 18-04-2016 - Zuiderzeecruise 2016 14-04-2016 - Natuurmonumenten: Boswachters op zee - 2 03-04-2016 - Geen woud van windturbines in het IJsselmeer! 31-03-2016 - Natuurmonumenten: Boswachters op zee 24-03-2016 - Natuurmonumenten meldt start van de aanleg van de Markerwadden 14-03-2016 - Impressie Algemene Ledenvergadering 2016 27-02-2016 - Handtekeningen onder versterking Houtribdijk en kustontwikkeling Lelystad 26-02-2016 - Windpark Friesland in de versnelling! 24-02-2016 - Windmolenpark mogelijk onveilig voor watervogels 09-02-2016 - Enquete overlast waterplanten 05-02-2016 - Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging 2016 05-02-2016 - Vaar mee naar vogeleiland De Kreupel met Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart en FOGOL 04-02-2016 - Groen licht voor verdiepingsprojecten Veluwerandmeren 02-02-2016 - “Door” 21-01-2016 - Meer zicht op oorzaak voedselschaarste in Nederlandse wateren en Noordzee 20-01-2016 - 'Rijk heeft het landschap te vondeling gelegd' 19-01-2016 - IJsselmeergebied een levend Landschap 17-01-2016 - “De kleuren van het wad” 12-01-2016 - IJsselmeer Berichten - Winter 2016 komt er aan! 03-01-2016 - Nieuwe eilanden Zwarte Meer gaan Kraggenoog en De Snörre heten 02-01-2016 - Eerste windturbines Windpark NOP Agrowind weer opgestart 01-01-2016 - Boek “Leven met het Water”