Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Archief 2010

21-12-2010 - Brandpunt: 'Mét windmolens meer CO2-uitstoot dan zónder'   20-12-2010 - Natuurmonumenten regeert vanuit ivoren toren" 13-12-2010 - Drievoudige schaalsprong: op stedelijk, infrastructureel en ecologisch gebied 09-12-2010 - Persbericht van de gemeente Almere 06-12-2010 - Het IJsselmeer, kwetsbare schakel in de flyway 06-12-2010 - Bedrijfsleven gevraagd plan te maken voor IJmeerverbinding 21-10-2010 - Urk Briest! 06-09-2010 - Groene stroom: dure mallemolens of de zon opgezocht? 01-06-2010 - IJsselmeer: een van de mooiste zeilgebieden ter wereld 01-06-2010 - De IJsselmeervereniging moet weer groeien! 31-05-2010 - Impressies van de ledenvergadering van de IJsselmeervereniging  30-05-2010 - Windenergie: discussie 29-05-2010 - Ir. Marten Biermanprijs voor Kwade Zwanen 27-05-2010 - En wat gaan we doen met de Afsluitdijk? 26-05-2010 - Verrommeling langs de kust: drie procedures bij de Raad van State 25-05-2010 - In memorium Wim Ouburg 25-05-2010 - IJburg II voor het laatst? 24-05-2010 - Reacties van lezers 23-05-2010 - Sail Kampen 2010 - Bestaat de IJsselmeervereniging nog? 23-03-2010 - George Keet, de nieuwe voorzitter van de IJsselmeervereniging 24-02-2010 - Persbericht 04-01-2010 - HELP... het blauwe hart verzuipt! 04-01-2010 - Windenergie op land en rond het IJsselmeer 04-01-2010 - Commentaar "NIMBY of Don Quichotto" 04-01-2010 - Interview Flos Fleischer: "IJsselmeervereniging moet eigen werkwijze bepalen" 04-01-2010 - Deining in de Delta 04-01-2010 - Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 04-01-2010 - Meer of minder Markermeer? 04-01-2010 - Zienswijze bestemmingsplan Camping/Jachthaven Uitdam