Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Nieuwe website Nieuws Zoeken
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING

Zoeken in de website van de IJsselmeervereniging

Zoeken