Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Archief 2014

14-12-2014 - Toppers in een veranderende omgeving 08-12-2014 - Provinciale Staten houden vast aan molens bij Afsluitdijk 03-12-2014 - Nieuw Blauwe Hart-manifest 27-11-2014 - Theateroptreden Weespertrekvaartmannen 26-11-2014 - Eerste stap gezet naar vismigratierivier afsluitdijk 19-11-2014 - It moat Oars: het moet anders 17-11-2014 - Friesland gooit kansen in het water 30-10-2014 - Gedeputeerde Staten van Friesland plannen alle nieuwe windturbines in het IJsselmeer 27-10-2014 - Windenergie in het IJsselmeer: wordt een juridisch debacle  17-10-2014 - IJsselmeer Berichten - najaar 2014 12-10-2014 - Hoe werkt een vispassage? 08-10-2014 - Fotoverslag van rondreis rond de Zuiderzee 25-09-2014 - Bestuursovereenkomst versterking Houtribdijk getekend 24-09-2014 - Vogelbescherming tegen het afschieten van smienten 25-08-2014 - Houtribdijk blijft potdicht 15-08-2014 - Zeilen naar de grootste zwarte stern slaapplaats van Europa 15-07-2014 - Mogelijkheden voor duurzame palingkweek en -visserij 28-06-2014 - Verschraling natuur IJsselmeergebied door te weinig voedsel 23-06-2014 - Natuur buiten Natura 2000-gebieden in Natuurwet niet beschermd 22-06-2014 - Friese Staten gaan akkoord met 530,5 megawatt aan windenergie in 2020 20-06-2014 - Hiswa kondigt maaiacties waterplanten aan 19-06-2014 - Mansveld pleit binnen kabinet voor uitbreiding Lelystad Airport 18-06-2014 - Life+ subsidie voor projecten in Natura 2000-gebieden Zwarte Meer en Drontermeer 17-06-2014 - Staatssecretaris Dijksma stopt overbevissing IJsselmeer niet 28-05-2014 - IJsselmeer Berichten - zomer 2014 20-05-2014 - De Afsluitdijk gaat open voor vis, zaterdag 24 mei 2014  10-05-2014 - Tentoonstelling ‘Weg met de Afsluitdijk’ t/m 9 juni in Nieuw Land, Lelystad 05-05-2014 - Masterplan IJsselmeer, voorstel voor 3 jaar visverbod 30-04-2014 - Innoverend waterbergingsproject Koopmanspolder 17-04-2014 - “In een groot deel van het IJsselmeergebied nemen de waterplanten toe” 13-04-2014 - Actie tegen windmolens op de Afsluitdijk 08-04-2014 - Er bestaat geen Pieper zonder pit, maar wel een Pieperrace waar pit in zit 07-04-2014 - Protest acties tegen de windturbine plannen van Rijk en Provincies 02-04-2014 - Zorgelijk nieuws over o.a. veel Windturbines in het IJsselmeergebied 02-04-2014 - Zeer geslaagde Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 01-04-2014 - Zeilexcursies naar vogeleiland de Kreupel 2014 31-03-2014 - Gift uit Muiden voor de IJsselmeervereniging 31-03-2014 - Veel zienswijzen ingediend bij de provincie over het project Flevokust 30-03-2014 - Provincie biedt Lelystad Flevokust aan 30-03-2014 - Pieperrace - Volendammer zeilspektakel van allure 23-03-2014 - Vogelbescherming Nederland zoekt: Beleidsmedewerker Wetlands 11-03-2014 - Vacature voor een ambitieuze en creatieve projectleider 18-02-2014 - Aankondiging opening van de tentoonstelling - Weg met de Afsluitdijk? 13-02-2014 - Project Marker Wadden: stand van zaken 12-02-2014 - “Kwelders” in het Markermeer bij Warder 11-02-2014 - Provincie Flevoland weet van geen ophouden: Project Flevokust bij Lelystad opnieuw opgestart 14-01-2014 - Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging 14-01-2014 - IJsselmeer Berichten - winter 2013/2014