Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Aan de kant van het IJsselmeer
Op zaterdag 11 maart 2017 varen we vanuit Enkhuizen het IJsselmeer op. We gaan op zoek naar diverse soorten vogels die hier de winter doorbrengen. Waaronder de tienduizenden toppereenden. Tijdens deze eerste vogelvaartocht van het jaar varen we traditiegetrouw met de MS Friesland (de voormalige veerboot naar Terschelling) vanuit Enkhuizen het open water van het IJsselmeer op. We gaan op zoek naar diverse soorten vogels die hier de winter doorbrengen. Natuurlijk gaan we weer op zoek naar de tienduizenden toppereenden. We varen ook langs vogeleiland de Kreupel, een gebied in beheer bij Staatsbosbeheer dat weinig bekend is bij de meeste mensen maar een hotspot is voor rustende watervogels. Het programma Tijdens de excursie vertelt Jan Marbus van de KNNV alles over het gebied en de directe omgeving. Op de boot zijn deskundige vogelkenners die je op de vogels kunnen wijzen. Tevens zijn er in het vooronder diverse lezingen en pitches over de ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. Deelnemers ontvangen een excursiemap en aan boord is er van alles en nog wat te doen (stands, boeken, prijsvraag). Cadeautje: Fogol biedt alle opvarenden gratis een half jaar lidmaatschap van Vogelbescherming Nederland* Oevers verbinden met voor- en achteroevers Het waterbeheer in onze ‘grote regenton’, het IJsselmeer en Markermeer, is complex. Want we willen veilig leven en ook het zoete water op allerlei manieren benutten. Dat heeft tot gevolg dat het huidige waterpeil tegennatuurlijk is en dat dijken een natuurlijke overgang van water naar land in de weg zitten.   Daarom zijn er in de loop der tijd andere oeverconstructies ontstaan. Vooroevers zijn inmiddels al een bekend fenomeen, denk daarbij aan ‘Het Vooroeverproject’ en ‘De Hockeysticks' bij de Houtribdijk. De laatste jaren is ook geëxperimenteerd met achteroevers, waarbij we water binnendijks bergen. Hiermee benutten we het water beter door het ruimte te geven. En met flexibel peilbeheer kunnen we het water zo beter verdelen in ruimte en tijd. Dit biedt kansen voor economie, ecologie, leefbaarheid en veiligheid. Graag richten we onze aandacht op verschillende oevers, waarbij we speciale aandacht geven aan twee typen achteroevers:  ‘De Koopmanspolder’ voor ecologie, en de ‘Achteroever Wieringermeer’ voor economie. De Kreupel Het vogeleiland de Kreupel is rust- en broedgebied voor watervogels. Op het eiland bevindt zich ’s zomers de grootste visdief- en kokmeeuwkolonie van Nederland en een grote grondbroedende kolonie aalscholvers. De aalscholvers zijn tijdens de vaartocht al volop aan het broeden waarbij de vogels in hun prachtkleed zijn met witte koppen en witte dijvlekken. De natuurwaarden van het IJsselmeer blijven niet zomaar behouden. Uitbreidingen van windparken, recreatie, de opwarming van het water en de veranderingen in de voedselsituatie zijn daarbij niet gunstig. Het is daarom een spannende tijd waarbij nog steeds veel vogels in het gebied voorkomen. Samenwerkingsverband het Blauwe Hart Voor het tweede jaar heeft Fogol samenwerking gezocht met het samenwerkingsverband Het Blauwe Hart. Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart maakt zich sterk voor een samenhangende benadering van het IJsselmeergebied dat, als Blauw Hart van Nederland, zo belangrijk is voor onze samenleving. Het Blauwe Hart wil alle betrokken partijen verbinden in een gezamenlijk streven naar een duurzaam gebruik van Het Blauwe Hart en met oog voor de kernkwaliteiten van het gebied. Duurzaam betekent: denken vanuit de kansen die een gezond en vitaal ecosysteem biedt. Daarmee kan Nederland ook in de toekomst genieten van Het Blauwe Hart. Van gezond water, een goede visstand, vitale natuur, uniek cultureel erfgoed, eindeloze vergezichten en vele economische mogelijkheden. Het ruime IJsselmeer Ook voor mensen die niet specifiek geïnteresseerd zijn in vogels biedt de vaartocht een unieke kans de weidse natuur te zien van het IJsselmeer. Ontdek de wonderschone luchten, de uitgestrekte horizon en waai eens lekker uit. En bekijk de omringende kust van het oude land eens vanaf het water! Meer info: http://www.fogol.nl/excursies/aan-de-kant-van-het-ijsselmeer