Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Nieuwe dichtbundel van Gerrit Portengen (“Rooie Gerrit”)
”In de branding van het leven”   Presentatie en uitreiking eerste exemplaar aan de auteur door Midas Dekkers, op 21 september, 16.00 uur, in de Theetuin, Ossenmarkt 34 te Weesp. Op 21 januari van dit jaar werd Gerrit Portengen tachtig jaar, een mijlpaal die uitbundig werd gevierd. De Weesper schipper werd zelfs geëerd met een eigen, door PostNL vervaardigde postzegel.
Gerrit is een bijzonder mens. Het liefst verblijft hij op het water, maar als zijn robuuste tjalk de Jacobsschelp aan de oever van de Vecht ligt afgemeerd verruilt hij de helmstok soms voor pen en papier en slaat hij aan het dichten. Het is opmerkelijk dat hij in zijn drukke nautische bestaan nog tijd wist (en weet) vrij te maken voor het schrijven van een groot aantal gedichten. De tachtigste verjaardag van Gerrit was een uitgelezen gelegenheid om een deel van zijn gedichten te bundelen. Dat is gebeurd: maar liefst 77 gedichten van zijn hand zijn nu te vinden in In de branding van het leven,  een dichtbundel die op 21 september zal verschijnen. De thema’s van Gerrits gedichten zijn helemaal van deze tijd, ook al grijpen ze vaak terug op tijden waarin het allemaal en vaak (niet altijd) “beter” was. Zijn passies (het altijd trekkende water, zeilen, de natuur, de mens) klinken daarbij krachtig door, zonder dat het ten koste gaat van het kritisch gehalte van zijn waarnemingen. De lezer moet zich daardoor vooral niet laten afschrikken. Want ondanks alle kritische noten slaagt Gerrit Portengen er overtuigend in zijn onverwoestbare hoop op betere tijden tot uitdrukking te brengen. De bundel is te bestellen via een mailtje naar: info@rederijvoordewind.nl - € 15,- excl. € 3,- verzendkosten