Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Bioraffinage biedt op termijn mogelijk oplossing bij aanpak woekerende waterplanten
Waterschap Aa en Maas onderzoekt de waarde van een prototype voor een mobiele bioraffinaderij bij het uitroeien van woekerende waterplanten. Op 26 oktober werd het prototype getoond in Heusden. Voor waterschap Aa en Maas zijn woekerende waterplanten zoals de grote waternavel sinds eind jaren '90 een toenemend probleem. Jaarlijks moet daar circa 2.000 ton worden verwijderd. Vooral in het Drongelens Kanaal tiert de grote waternavel welig. Met de mobiele bioraffinaderij worden de planten direct na het maaien vermalen en geperst, waarna er eiwitrijk sap en vezels overblijven. Voor de veeteelt wordt de techniek al toegepast voor het raffineren van gras. De vraag is of de woekerende groei van fonteinkruid in de Randmeren en het Markermeer ook op deze wijze aangepakt zou kunnen worden. Zodra er een renderen business te maken is van het verwijderen van overtollige waterplantengroei zou dat zeker voor de Randmeren een goed optie zijn. Ook het komende seizoen 2017 gaat het op proef maaien van waterplanten in de Randmeren en het Markermeer worden voortgezet. Niet tot ieders vreugde, want sommige natuurliefhebbers zien in de welige plantengroei een belangrijk natuurherstel. Dat is maar ten dele waar, want de extreme plantengroei zoals we die nu kennen in bijvoorbeeld het Markermeer is ongekend en niet eerder gezien in de afgelopen 40 jaar. Dit duidt op een verstoord natuurlijk evenwicht en is in de Randmeren al als een “verlandings verschijnsel” te zien.