Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

UITNODIGING: Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging 2017
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2017 zaterdag 28 januari 2017 Aanvang: 13.00 tot 16.30 uur We heten u van harte welkom in het Mirror Paviljoen Hemmeland Waterlandse Zeedijk 1 1141 LC  Monnickendam Op de agenda staan o.a. IJsselmeervereniging uit stichting het Blauwe Hart, wat nu? Jaarrekening en jaarverslag Jaarplan en begroting 2017 Plannen voor de jubileum 45 jaar IJsselmeervereniging Het bestuur zal uw instemming vragen bij het besluit tot beëindiging van de deelname van de IJsselmeervereniging aan stichting Het Blauwe Hart. Daarnaast zal het bestuur voorstellen doen voor de deelname aan een nieuw samenwerkings-verband in het IJsselmeergebied. In 2017 bestaat de IJsselmeervereniging 45 jaar en dat willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Naast een jaar-jubileumboek bereiden we een symposium voor dat we in het najaar willen laten plaatsvinden. Graag praten we ook met u over uw ideeën voor de toekomst van de IJsselmeervereniging. De nieuwe IJsselmeerberichten biedt u hiervoor volop aanknopingspunten. De middag wordt besloten met een interessante lezing: meer informatie hierover volgt later.
Mirror Paviljoen
De stukken voor deze ledenvergadering kunt u onderstaand downloaden: 1. Agenda ALV 2017 (35kb, doc) 2. Verslag ALV 2016 (48kb. doc) 3. Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2017 (68kb, doc) 4. Jaarrekening 2016 en begroting 2017 (57kb, pdf) 5. Toelichting jaarrekening 2016 en begroting 2017 (277kb, pdf) 6. Voorstel ALV samenwerking (237kb, pdf) Wilt u de stukken vooraf toegestuurd krijgen, stuurt u dan een e-mail naar info@ijsselmeervereniging.nl, of bel met Kees Schouten, tel 06 46046085.