Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2017
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2017 - al 45 jaar !

Laatste nieuws

Aanbieding petitie Red de Zuyderzeedijk Vertegenwoordigers van de Zuyderzeedijk Alliantie en de IJsselmeervereniging hebben vandaag een petitie aan de leden van de Vaste Tweede Kamercommissie I&M aangeboden. Bijna alle Tweede Kamerfracties waren vertegenwoordigd. <lees meer> SOS! Onze schepen vergaan twee keer Op donderdagmiddag 6 juli 2017 organiseert prof.dr. André van Holk van het Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland in samenwerking met The Missing Link -Drs Boudewijn Goudswaard-  het event in Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad. <lees meer> Waterplantengroei onverminderd in het Markermeer Al vroeg in het seizoen zijn grote velden fonteinkruid aanwezig in het westelijk deel van het Markermeer.  Vooral de zeilers, die daarvan veel last hebben mijden het Markermeer in toenemende mate. Zij kiezen voor een vaargebied in het IJsselmeer. < lees meer> Een nieuwe voorzitter voor de IJsselmeervereniging: Benno van Tilburg Na het vertrek van Jos Teeuwisse als voorzitter van onze vereniging was er niet direct een nieuwe kandidaat beschikbaar, zodat het bestuur besloot uit haar midden Mevr. Barbara van Beijma te vragen als interim-voorzitter op te treden. <lees meer> 45 jaar IJsselmeervereniging Op zaterdag 4 november viert de IJsselmeervereniging haar 45 jarig bestaan in het Zuiderzeemuseum, met een blik op de betekenis en toekomst van het IJsselmeergebied in een mini-symposium met scholieren en studenten in de hoofdrol: “in the mirror of the lake” <lees meer> Heeft u een goed idee voor de IJsselmeervereniging? Dit jaar bestaat de IJsselmeervereniging 45 jaar. Een jubileum dat we onder andere vieren met een jubileum-jaarboek. Wilt u ons een cadeau geven? Stuur ons uw goede idee voor de IJsselmeervereniging! <lees meer> Ada Oosterman-de Gans is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau Zij ontvangt deze onderscheiding voor haar vrijwillige activiteiten in de afgelopen decennia voor meerdere organisaties in Edam. <lees meer> Inspanningsadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem voor het visseizoen 2017-2018 23 Maart jl is dit rapport door Wageningen Marine Research gepubliceerd. Het project dat ten grondslag ligt aan dit rapport is gericht op het beheer van vier commercieel beviste vissoorten in het IJssel- /Markermeer. Het ministerie van EZ heeft in het document Toekomstbeeld visstand IJsselmeer/Markermeer geschetst. <lees meer> Onbekende IJsselmeerhaven: de Stoomhaven Medemblik Natuurlijk kent u de havens van het IJsselmeer. Niet alleen Enkhuizen, Stavoren en Lemmer klinken u bekend in de oren. Ook kent u uiteraard het haventje van Laaxum. Maar heeft u weleens van de Stoomhaven Medemblik gehoord? <lees meer> UVA heeft fondsen voor onderzoekschip Markermeer bijeen In april 2016 maakte de Universiteit van Amsterdam bekend dat zij voor veldonderzoek op het Markermeer een beter bootje nodig heeft. Het tot dan beschikbare piepkleine roeibootje was erg onveilig en ongeschikt voor onderzoek midden op het meer. <lees meer>  Veiligheid primaire dijken zichtbaar via Waterveiligheidsportaal.nl Hoe zit het nu eigenlijk met de waterveiligheid in Nederland? Wat zijn “primaire waterkeringen” en welke veiligheidsnormen gelden hierbij? Dat zijn vragen die snel opdoemen als je in je naaste omgeving wordt geconfronteerd met grote plannen voor verzwaring van de dijken en andere waterkeringen. <lees meer> Windpark Fryslân: worden de geesten rijp gemaakt? Onlangs maakte de provincie Friesland bekend dat ze financieel gaat participeren in het beoogde Windpark Fryslân. Ten minste als het doorgaat. Slechts in de kleine lettertjes van het besluit vermeldt het provinciebestuur, die ontbindende voorwaarde. <lees meer> Versterking Houtribdijk definitief gegund aan combinatie Boskalis en Van Oord Op 22 maart j.l. maakte Rijkswaterstaat bekend dat zij de opdracht voor het versterken van de Houtribdijk zal geven aan de combinatie Boskalis en Van Oord. Dezelfde combinatie die optreedt bij de versterkingsplannen voor de Markermeerdijk tussen Hoorn en Durgerdam. <lees meer> Oud bestuurslid IJsselmeervereniging Udo Vroom overleden Op 28 februari j.l., op 83 jarige leeftijd overleed Udo Vroom in het Rosa Spierhuis in Laren. Naast zijn vele activiteiten in zijn drukke werkzame leven was hij ook enige tijd bestuurslid van de IJsselmeervereniging. Vooral zijn grote netwerk en flamboyante persoonlijkheid waren van grote betekenis <lees meer> 25-03-2017 - Red de Zuyderzeedijk en bespaar ruim 200 miljoen belastinggeld 20-03-2017 - Financiering voor 5 Marker Wadden- eilanden rond 04-03-2017 - “Een gemaal in de Houtribdijk maakt een riskante en massieve dijkverzwaring overbodig” 27-02-2017 - Snelle veerverbindingen op het IJsselmeer voor recreanten en toeristen 24-02-2017 - Ingenieurs bekritiseren plannen voor versterking Markermeerdijk 18-02-2017 - Bewoners van de kernen langs de Markermeerdijk in verzet tegen plannen voor grootschalige dijkreconstructie 15-02-2017 - Negatieve effecten van Windpark Fryslân op natuur aangetoond 14-02-2017 - Oproep aan minister Schultz tot aanpak overlast waterplanten 13-02-2017 - IJsselmeervereniging kiest voor nieuwe samenwerking in het IJsselmeergebied 30-01-2017 - WNF directeur Kirsten Schuijt reageert op laatste IJsselmeerberichten: 29-01-2017 - Impressie Algemene Leden Vergadering 2017 24-01-2017 - Paulus de Boer uit Urk: “Het is een leugen dat het slecht gaat met de visbestanden in het IJsselmeer.” 21-01-2017 - Laatste bezwaren afgewezen, Lelystad Airport mag uitbreiden 20-01-2017 - Provincies roepen staatsecretaris van Dam op om de commerciële IJsselmeervisserij te beëindigen Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 Archief 2009 Zoek in de website