Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2018
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2018 - al 46 jaar !

Laatste nieuws

Fonteinkruid-woeker is een groot probleem Tijdens het afgelopen watersport seizoen is duidelijk geworden dat de toekomst van de waterrecreatie en scheepvaart op de Randmeren en op het IJmeer en Markermeer somber uit ziet als er geen oplossing wordt gevonden voor de woeker van Fonteinkruid. <lees meer> Raad van State buigt zich over Windpark Fryslân  “Zwarte Sterns vliegen niet hoger dan 40 meter” - Dat was een van de uitspraken van een expert namens de initiatiefnemers voor Windpark Fryslân om aan te tonen dat de 89 mega windturbines bij Breezanddijk geen kwaad kunnen voor de natuur. Het plan voor Windpark Fryslân vormt in onze visie wel een bedreiging voor het open landschap.... <lees meer> Zienswijze op Plannen voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam Na een lange en tumultueuze voorgeschiedenis hebben Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat hun plannen voor de versterking van de Markermeerdijk “ter inzage gelegd”. De plannen behelzen een reeks van verschillende aanpakken voor verschillende dijkvakken..... <lees verder> Kans op vliegtuigbotsingen met vogels is bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol Het ziet er naar uit dat bij  Lelystad Airport blijvend lage aanvliegroutes voor permanente overlast gaan zorgen. Dit zegt de CEO van Lucht Verkeersleiding Nederland in een interview op 24 januari 2018. De verkeerstromen van Lelystad Airport en Schiphol moeten ook in de toekomst gescheiden blijven..... <lees meer> Bij plannen Nieuwe opknapbeurt Afsluitdijk wordt geen opwekking van Getijdenenergie toegepast Inmiddels is de planvorming voor de renovatie van de Afsluitdijk zo ver dat er een “Rijksinpassingsplan” voor is. Daarin doet men erg zijn best om er een  “klimaat neutrale dijk” van te maken en daarvoor heeft de IJsselmeervereniging veel waardering. <lees meer> Hoog water voor de westoevers van het IJsselmeergebied Uit Zeepost 892 10 januari van Wouter van Dusseldorp uit Hoorn een bericht over de hoge waterstanden in het Markermeer. Dit als gevolg van de aanhoudende harde oosten wind. Deze situatie wordt vaak als argument gebruikt voor de noodzakelijke dijkversterking van de zeedijk tussen Hoorn en Amsterdam. <lees meer> Op naar 50 jaar IJsselmeervereniging, plannen voor 2018! Op 4 november j.l. vierden wij met een geslaagd symposium en een mooi jaarboek het 45 jarig bestaan. Daarbij viel op dat er veel aan de hand is in het IJsselmeergebied en dat de aandacht van jong en oud voor het gebied toeneemt. Ook het komend jaar neemt het bestuur zich voor, om aan de hand van een aantal thema’s, zo veel mogelijk bij te dragen...... <lees meer> De IJsselmeervereniging zoekt twee nieuwe bestuursleden Na jaren trouwe dienst gaan twee bestuursleden van onze vereniging afscheid nemen. Voor hun functies zoeken we twee enthousiaste nieuwe bestuurders. Het bestuurslidmaatschap van de IJsselmeervereniging is vooral een “doe functie” in een bestuurs-team dat klaar staat voor een belangrijke periode voor het IJsselmeergebied, waar momenteel veel aan de hand is. <lees meer> Wandelen in de geest van Jac. P. Thijsse Op woensdag 29 november verscheen bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig de wandelgids ‘Wandelen in de geest van Jac. P. Thijsse’. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Hester Wandel. Zij is conservator van het Zaans Museum waar de aquarellen uit de bekende Verkade-albums worden bewaard. <lees meer> “Het mysterie van de mest” en Natuurmonumenten als aquariumliefhebber De onlangs aangetreden nieuwe minister van het nieuwe ministerie van Landbouw Carola Schouten sprak zich onlangs ferm uit over de geconstateerde grootschalige mestfraude in ons land. Boeren lozen op allerlei manieren buiten de administratie om mest en blijken heel handig met lege mestwagens rond te rijden om dit zodoende te maskeren. <lees meer> 16-11-2017 - Texel Big Day 2018: 2e vogelrace voor het goede doel 11-11-2017 - Een zeer geslaagde ontmoeting tussen jonge en oudere liefhebbers van het IJsselmeergebied 10-11-2017 - IJsselmeervereniging heeft bezwaar tegen de voorgenomen Peilbesluiten voor het IJsselmeergebied 08-11-2017 - Marten Biermanprijs voor Professor ir. F.J. Palmboom 06-11-2017 - Grote groep deskundigen roepen kabinet op het deltalandschap beter te gaan beheren. 01-11-2017 - De bodem van het Markermeer 31-10-2017 - Wetenschappers en vissers zijn het eens: er zit bijna geen vis meer in het IJsselmeer en Markermeer.  26-10-2017 - 4 provincies rond het IJsselmeergebied presenteren gezamenlijk hun toekomstvisie 24-10-2017 - Dijkversterking Markermeerdijk 21-10-2017 - Trintelzand: dijkbescherming als natuurgebied of natuurgebied als dijkbescherming? 20-10-2017 - Sun-float wil zonne-eiland langs de Afsluitdijk aanleggen 18-09-2017 - Programma Jubileum Symposium IJsselmeervereniging 17-09-2017 - Amsterdams referendum tegen het hoogbouwplan voor de Sluisbuurt 13-09-2017 - Gunstig Advies Commissie MER over Markermeerdijk 12-09-2017 - Molens in windpark IJsselmeer 10 meter minder hoog 20-08-2017 - Jubileum-Jaarboek IJsselmeervereniging 2017 17-08-2017 - Vooraankondiging jubileum symposium IJsselmeervereniging 14-08-2017 - Waterplanten overlast lijkt af te nemen 10-08-2017 - Denk mee in ons jongerenforum over de Toekomst van het IJsselmeergebied  07-08-2017 - Schilders en tekenaars van het IJsselmeergebied gezocht! 19-07-2017 - Hoe staat het met de vis? 15-07-2017 - Bezoek Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 11-07-2017 - Dijkversterking Markermeerdijk: onvoldoende kennis en te weinig draagvlak 06-07-2017 - Beroep tegen Windpark Fryslân nog steeds kansrijk 01-07-2017 - “Aanleg Marker Wadden lost niets op” 30-06-2017 - Aanbieding petitie “Redt de Markermeerdijk” succesvol 30-06-2017 - Waterplantenwoeker in westelijk Markermeer en Randmeren is voor recreatievaart een bedreiging 27-06-2017 - Verslag aanbieding petitie Red de Zuyderzeedijk 13-06-2017 - Aanbieding petitie Red de Zuyderzeedijk 07-06-2017 - SOS! Onze schepen vergaan twee keer 01-06-2017 - Waterplantengroei onverminderd in het Markermeer 31-05-2017 - Een nieuwe voorzitter voor de IJsselmeervereniging: Benno van Tilburg 30-05-2017 - 45 jaar IJsselmeervereniging 30-05-2017 - Heeft u een goed idee voor de IJsselmeervereniging? 27-04-2017 - Ada Oosterman-de Gans is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau 17-04-2017 - Inspanningsadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem voor het visseizoen 2017-2018 13-04-2017 - Onbekende IJsselmeerhaven: de Stoomhaven Medemblik 12-04-2017 - UVA heeft fondsen voor onderzoekschip Markermeer bijeen 06-04-2017 - Veiligheid primaire dijken zichtbaar via Waterveiligheidsportaal.nl 05-04-2017 - Windpark Fryslân: worden de geesten rijp gemaakt? 04-04-2017 - Versterking Houtribdijk definitief gegund aan combinatie Boskalis en Van Oord 03-04-2017 - Oud bestuurslid IJsselmeervereniging Udo Vroom overleden 25-03-2017 - Red de Zuyderzeedijk en bespaar ruim 200 miljoen belastinggeld 20-03-2017 - Financiering voor 5 Marker Wadden- eilanden rond 04-03-2017 - “Een gemaal in de Houtribdijk maakt een riskante en massieve dijkverzwaring overbodig” 27-02-2017 - Snelle veerverbindingen op het IJsselmeer voor recreanten en toeristen 24-02-2017 - Ingenieurs bekritiseren plannen voor versterking Markermeerdijk 18-02-2017 - Bewoners van de kernen langs de Markermeerdijk in verzet tegen plannen voor grootschalige dijkreconstructie 15-02-2017 - Negatieve effecten van Windpark Fryslân op natuur aangetoond 14-02-2017 - Oproep aan minister Schultz tot aanpak overlast waterplanten 13-02-2017 - IJsselmeervereniging kiest voor nieuwe samenwerking in het IJsselmeergebied 30-01-2017 - WNF directeur Kirsten Schuijt reageert op laatste IJsselmeerberichten: 29-01-2017 - Impressie Algemene Leden Vergadering 2017 24-01-2017 - Paulus de Boer uit Urk: “Het is een leugen dat het slecht gaat met de visbestanden in het IJsselmeer.” 21-01-2017 - Laatste bezwaren afgewezen, Lelystad Airport mag uitbreiden 20-01-2017 - Provincies roepen staatsecretaris van Dam op om de commerciële IJsselmeervisserij te beëindigen Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 Archief 2009 Zoek in de website