Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2017
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2017 - al 45 jaar !

Laatste nieuws

Op naar 50 jaar IJsselmeervereniging, plannen voor 2018! Op 4 november j.l. vierden wij met een geslaagd symposium en een mooi jaarboek het 45 jarig bestaan. Daarbij viel op dat er veel aan de hand is in het IJsselmeergebied en dat de aandacht van jong en oud voor het gebied toeneemt. Ook het komend jaar neemt het bestuur zich voor, om aan de hand van een aantal thema’s, zo veel mogelijk bij te dragen...... <lees meer> De IJsselmeervereniging zoekt twee nieuwe bestuursleden Na jaren trouwe dienst gaan twee bestuursleden van onze vereniging afscheid nemen. Voor hun functies zoeken we twee enthousiaste nieuwe bestuurders. Het bestuurslidmaatschap van de IJsselmeervereniging is vooral een “doe functie” in een bestuurs-team dat klaar staat voor een belangrijke periode voor het IJsselmeergebied, waar momenteel veel aan de hand is. <lees meer> Wandelen in de geest van Jac. P. Thijsse Op woensdag 29 november verscheen bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig de wandelgids ‘Wandelen in de geest van Jac. P. Thijsse’. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Hester Wandel. Zij is conservator van het Zaans Museum waar de aquarellen uit de bekende Verkade-albums worden bewaard. <lees meer> “Het mysterie van de mest” en Natuurmonumenten als aquariumliefhebber De onlangs aangetreden nieuwe minister van het nieuwe ministerie van Landbouw Carola Schouten sprak zich onlangs ferm uit over de geconstateerde grootschalige mestfraude in ons land. Boeren lozen op allerlei manieren buiten de administratie om mest en blijken heel handig met lege mestwagens rond te rijden om dit zodoende te maskeren. <lees meer> Texel Big Day 2018: 2e vogelrace voor het goede doel Vogelliefhebbers opgelet! Op 12 mei 2018 organiseren Nationaal Park Duinen van Texel en Vogelinformatiecentrum Texel in samenwerking met Vogelbescherming Nederland voor het tweede jaar de Texel Big Day. Het goede doel dit jaar: de huiszwaluw. <lees meer> Een zeer geslaagde ontmoeting tussen jonge en oudere liefhebbers van het IJsselmeergebied Op 4 november j.l. vierde de IJsselmeervereniging haar 45-jarig bestaan met een jubileum symposium in het Zuiderzeemuseum. Belangrijke doelstelling daarbij was gesprek over de toekomst van het IJsselmeergebied te organiseren tussen jongeren, volwassenen en ouderen. <lees meer> IJsselmeervereniging heeft bezwaar tegen de voorgenomen Peilbesluiten voor het IJsselmeergebied Rijkswaterstaat (RWS) bereidt een wijziging van het peilbesluit voor het IJsselmeergebied voor. In dit peilbesluit staat hoe hoog het water hoort te staan in de meren van het IJsselmeergebied. Voor de randmeren verandert er vrijwel niets, maar de peilen in het IJsselmeer en Markermeer/IJmeer wel. <lees meer> Marten Biermanprijs voor Professor ir. F.J. Palmboom Tijdens het jubileumsymposium van de IJsselmeervereniging - op zaterdag 4 november, in het Zuiderzeemuseum - werd de ir. Marten Biermanprijs uitgereikt aan professor Frits Palmboom voor zijn verdienste voor het IJsselmeergebied. <lees meer> Grote groep deskundigen roepen kabinet op het deltalandschap beter te gaan beheren. Ons land werd en wordt gevormd door het estuarium of de delta van grote rivieren: de Schelde, de Maas, de Rijn en de IJssel. Sinds mensenheugenis is Nederland verbonden met deze waterrijke ligging en maakt een belangrijk deel uit van het succes van Nederland als internationaal economisch en cultureel zwaartepunt. <lees meer> de bodem van het Markermeer Het gaat niet goed met het Markermeer: vogels en vissen zijn er hard achteruit gehold sinds dit stukje IJsselmeer is ingedamd door de Houtribdijk. Onderzoek van de bodem moet uitwijzen wat er precies misgaat in het water.  <lees meer> Wetenschappers en vissers zijn het eens: er zit bijna geen vis meer in het IJsselmeer en Markermeer.  In een gezamenlijk rapport zijn zij het  eens geworden over wat de belangrijkste veroorzakers zijn van de sterke achteruitgang van het dierlijk leven in het IJsselmeergebied: Het komt door erg schoon water, een te kunstmatige afsluiting en onnatuurlijke inrichting van de meren. <lees meer> 26-10-2017 - 4 provincies rond het IJsselmeergebied presenteren gezamenlijk hun toekomstvisie 24-10-2017 - Dijkversterking Markermeerdijk 21-10-2017 - Trintelzand: dijkbescherming als natuurgebied of natuurgebied als dijkbescherming? 20-10-2017 - Sun-float wil zonne-eiland langs de Afsluitdijk aanleggen 18-09-2017 - Programma Jubileum Symposium IJsselmeervereniging 17-09-2017 - Amsterdams referendum tegen het hoogbouwplan voor de Sluisbuurt 13-09-2017 - Gunstig Advies Commissie MER over Markermeerdijk 12-09-2017 - Molens in windpark IJsselmeer 10 meter minder hoog 20-08-2017 - Jubileum-Jaarboek IJsselmeervereniging 2017 17-08-2017 - Vooraankondiging jubileum symposium IJsselmeervereniging 14-08-2017 - Waterplanten overlast lijkt af te nemen 10-08-2017 - Denk mee in ons jongerenforum over de Toekomst van het IJsselmeergebied  07-08-2017 - Schilders en tekenaars van het IJsselmeergebied gezocht! 19-07-2017 - Hoe staat het met de vis? 15-07-2017 - Bezoek Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 11-07-2017 - Dijkversterking Markermeerdijk: onvoldoende kennis en te weinig draagvlak 06-07-2017 - Beroep tegen Windpark Fryslân nog steeds kansrijk 01-07-2017 - “Aanleg Marker Wadden lost niets op” 30-06-2017 - Aanbieding petitie “Redt de Markermeerdijk” succesvol 30-06-2017 - Waterplantenwoeker in westelijk Markermeer en Randmeren is voor recreatievaart een bedreiging 27-06-2017 - Verslag aanbieding petitie Red de Zuyderzeedijk 13-06-2017 - Aanbieding petitie Red de Zuyderzeedijk 07-06-2017 - SOS! Onze schepen vergaan twee keer 01-06-2017 - Waterplantengroei onverminderd in het Markermeer 31-05-2017 - Een nieuwe voorzitter voor de IJsselmeervereniging: Benno van Tilburg 30-05-2017 - 45 jaar IJsselmeervereniging 30-05-2017 - Heeft u een goed idee voor de IJsselmeervereniging? 27-04-2017 - Ada Oosterman-de Gans is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau 17-04-2017 - Inspanningsadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem voor het visseizoen 2017-2018 13-04-2017 - Onbekende IJsselmeerhaven: de Stoomhaven Medemblik 12-04-2017 - UVA heeft fondsen voor onderzoekschip Markermeer bijeen 06-04-2017 - Veiligheid primaire dijken zichtbaar via Waterveiligheidsportaal.nl 05-04-2017 - Windpark Fryslân: worden de geesten rijp gemaakt? 04-04-2017 - Versterking Houtribdijk definitief gegund aan combinatie Boskalis en Van Oord 03-04-2017 - Oud bestuurslid IJsselmeervereniging Udo Vroom overleden 25-03-2017 - Red de Zuyderzeedijk en bespaar ruim 200 miljoen belastinggeld 20-03-2017 - Financiering voor 5 Marker Wadden- eilanden rond 04-03-2017 - “Een gemaal in de Houtribdijk maakt een riskante en massieve dijkverzwaring overbodig” 27-02-2017 - Snelle veerverbindingen op het IJsselmeer voor recreanten en toeristen 24-02-2017 - Ingenieurs bekritiseren plannen voor versterking Markermeerdijk 18-02-2017 - Bewoners van de kernen langs de Markermeerdijk in verzet tegen plannen voor grootschalige dijkreconstructie 15-02-2017 - Negatieve effecten van Windpark Fryslân op natuur aangetoond 14-02-2017 - Oproep aan minister Schultz tot aanpak overlast waterplanten 13-02-2017 - IJsselmeervereniging kiest voor nieuwe samenwerking in het IJsselmeergebied 30-01-2017 - WNF directeur Kirsten Schuijt reageert op laatste IJsselmeerberichten: 29-01-2017 - Impressie Algemene Leden Vergadering 2017 24-01-2017 - Paulus de Boer uit Urk: “Het is een leugen dat het slecht gaat met de visbestanden in het IJsselmeer.” 21-01-2017 - Laatste bezwaren afgewezen, Lelystad Airport mag uitbreiden 20-01-2017 - Provincies roepen staatsecretaris van Dam op om de commerciële IJsselmeervisserij te beëindigen Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 Archief 2009 Zoek in de website