Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Archief 2017

12-12-2017 - Op naar 50 jaar IJsselmeervereniging, plannen voor 2018! 11-12-2017 - De IJsselmeervereniging zoekt twee nieuwe bestuursleden 01-12-2017 - Wandelen in de geest van Jac. P. Thijsse 21-11-2017 - “Het mysterie van de mest” en Natuurmonumenten als aquariumliefhebber 16-11-2017 - Texel Big Day 2018: 2e vogelrace voor het goede doel 11-11-2017 - Een zeer geslaagde ontmoeting tussen jonge en oudere liefhebbers van het IJsselmeergebied 10-11-2017 - IJsselmeervereniging heeft bezwaar tegen de voorgenomen Peilbesluiten voor het IJsselmeergebied 08-11-2017 - Marten Biermanprijs voor Professor ir. F.J. Palmboom 06-11-2017 - Grote groep deskundigen roepen kabinet op het deltalandschap beter te gaan beheren. 01-11-2017 - De bodem van het Markermeer 31-10-2017 - Wetenschappers en vissers zijn het eens: er zit bijna geen vis meer in het IJsselmeer en Markermeer.  26-10-2017 - 4 provincies rond het IJsselmeergebied presenteren gezamenlijk hun toekomstvisie 24-10-2017 - Dijkversterking Markermeerdijk 21-10-2017 - Trintelzand: dijkbescherming als natuurgebied of natuurgebied als dijkbescherming? 20-10-2017 - Sun-float wil zonne-eiland langs de Afsluitdijk aanleggen 18-09-2017 - Programma Jubileum Symposium IJsselmeervereniging 17-09-2017 - Amsterdams referendum tegen het hoogbouwplan voor de Sluisbuurt 13-09-2017 - Gunstig Advies Commissie MER over Markermeerdijk 12-09-2017 - Molens in windpark IJsselmeer 10 meter minder hoog 20-08-2017 - Jubileum-Jaarboek IJsselmeervereniging 2017 17-08-2017 - Vooraankondiging jubileum symposium IJsselmeervereniging 14-08-2017 - Waterplanten overlast lijkt af te nemen 10-08-2017 - Denk mee in ons jongerenforum over de Toekomst van het IJsselmeergebied  07-08-2017 - Schilders en tekenaars van het IJsselmeergebied gezocht! 19-07-2017 - Hoe staat het met de vis? 15-07-2017 - Bezoek Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 11-07-2017 - Dijkversterking Markermeerdijk: onvoldoende kennis en te weinig draagvlak 06-07-2017 - Beroep tegen Windpark Fryslân nog steeds kansrijk 01-07-2017 - “Aanleg Marker Wadden lost niets op” 30-06-2017 - Aanbieding petitie “Redt de Markermeerdijk” succesvol 30-06-2017 - Waterplantenwoeker in westelijk Markermeer en Randmeren is voor recreatievaart een bedreiging 27-06-2017 - Verslag aanbieding petitie Red de Zuyderzeedijk 13-06-2017 - Aanbieding petitie Red de Zuyderzeedijk 07-06-2017 - SOS! Onze schepen vergaan twee keer 01-06-2017 - Waterplantengroei onverminderd in het Markermeer 31-05-2017 - Een nieuwe voorzitter voor de IJsselmeervereniging: Benno van Tilburg 30-05-2017 - 45 jaar IJsselmeervereniging 30-05-2017 - Heeft u een goed idee voor de IJsselmeervereniging? 27-04-2017 - Ada Oosterman-de Gans is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau 17-04-2017 - Inspanningsadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem voor het visseizoen 2017-2018 13-04-2017 - Onbekende IJsselmeerhaven: de Stoomhaven Medemblik 12-04-2017 - UVA heeft fondsen voor onderzoekschip Markermeer bijeen 06-04-2017 - Veiligheid primaire dijken zichtbaar via Waterveiligheidsportaal.nl 05-04-2017 - Windpark Fryslân: worden de geesten rijp gemaakt? 04-04-2017 - Versterking Houtribdijk definitief gegund aan combinatie Boskalis en Van Oord 03-04-2017 - Oud bestuurslid IJsselmeervereniging Udo Vroom overleden 25-03-2017 - Red de Zuyderzeedijk en bespaar ruim 200 miljoen belastinggeld 20-03-2017 - Financiering voor 5 Marker Wadden- eilanden rond 04-03-2017 - “Een gemaal in de Houtribdijk maakt een riskante en massieve dijkverzwaring overbodig” 27-02-2017 - Snelle veerverbindingen op het IJsselmeer voor recreanten en toeristen 24-02-2017 - Ingenieurs bekritiseren plannen voor versterking Markermeerdijk 18-02-2017 - Bewoners van de kernen langs de Markermeerdijk in verzet tegen plannen voor grootschalige dijkreconstructie 15-02-2017 - Negatieve effecten van Windpark Fryslân op natuur aangetoond 14-02-2017 - Oproep aan minister Schultz tot aanpak overlast waterplanten 13-02-2017 - IJsselmeervereniging kiest voor nieuwe samenwerking in het IJsselmeergebied 30-01-2017 - WNF directeur Kirsten Schuijt reageert op laatste IJsselmeerberichten: 29-01-2017 - Impressie Algemene Leden Vergadering 2017 24-01-2017 - Paulus de Boer uit Urk: “Het is een leugen dat het slecht gaat met de visbestanden in het IJsselmeer.” 21-01-2017 - Laatste bezwaren afgewezen, Lelystad Airport mag uitbreiden 20-01-2017 - Provincies roepen staatsecretaris van Dam op om de commerciële IJsselmeervisserij te beëindigen