Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2017
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2017 - al 45 jaar !

Laatste nieuws

Jubileum-Jaarboek IJsselmeervereniging 2017 Ter gelegenheid van haar 45-jarig bestaan brengt de IJsselmeervereniging een Jubileum-Jaarboek uit. Het wordt een rijk geïllustreerd boek waarin we ingaan op 45 jaar IJsselmeervereniging met een historische terugblik en een dubbelinterview met een gaande en komende voorzitter. Daarnaast besteden we aandacht aan tal van zaken in de rubrieken <lees meer> Vooraankondiging jubileum symposium IJsselmeervereniging Ter gelegenheid van haar 45-jarig jubileum organiseert de IJsselmeervereniging op 4 november 2017 een symposium over de toekomst van het IJsselmeergebied. Om de jongere generatie meer te betrekken bij de ontwikkelingen en problematiek van het IJsselmeergebied...... <lees meer> Waterplanten overlast lijkt af te nemen “De groei van fonteinkruid is in de Randmeren zo onstuimig dat watersporters er met hun boten niet meer doorheen komen. Daarom wordt het elke zomer één keer gemaaid door coöperatie Gastvrije Randmeren. Watersporters zouden liever meerdere keren willen maaien, maar daar is geen geld voor. <lees meer> Denk mee in ons jongerenforum over de Toekomst van het IJsselmeergebied  De IJsselmeervereniging wil op haar jubileum symposium op 4 november 2017 een jongerenforum aan het woord laten over hun visie op de toekomst van het IJsselmeergebied. Daartoe zoeken wij jongeren tussen de 15 en 25 jaar, die geïnteresseerd zijn in de natuur en het ecosyteemherstel van het gebied. <lees meer> Schilders en tekenaars van het IJsselmeergebied gezocht! De IJsselmeervereniging bestaat 45 jaar en gaat een gedenkboek uitgeven. De redactie zou het leuk vinden als hierin ook een paar kunstwerken van onze leden opgenomen zouden kunnen worden. <lees meer> Hoe staat het met de vis? De Afsluitdijk vormt een barrière voor vissen. Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk treffen maatregelen om de vismigratie tussen de Waddenzee en het IJsselmeer te verbeteren. Er wordt slim gebruik gemaakt van bestaande openingen en de aanleg van 2 nieuwe openingen..... <lees meer>   Bezoek Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Op 11 juli is een aantal vertegenwoordigers van de Zuyderzeedijk Alliantie en de IJsselmeervereniging naar het hoofdkantoor van het HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) gegaan om het Dagelijks Bestuur persoonlijk een brief te overhandigen waarin we als bewoners ons standpunt.... <lees meer> Dijkversterking Markermeerdijk: onvoldoende kennis en te weinig draagvlak De plannen voor de dijkversterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam liggen flink onder vuur. De dijk is een provinciaal monument. Specialisten in waterveiligheid waarschuwen voor onvoorziene gevolgen, de commissie MER heeft fikse kritiek...... <lees meer> Beroep tegen Windpark Fryslân nog steeds kansrijk Het gezamenlijke beroep tegen Windpark Friesland - het plan voor een groot windpark in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk - van een grote groep Natuur- en Landschapsorganisaties lijkt nog steeds kans te maken. Hoewel de inhoudelijk adviseurs van de Raad van State negatief hebben geadviseerd... <lees meer> “Aanleg Marker Wadden lost niets op” Onder deze titel schreef IJsselmeervereniging bestuurslid Willem Goudswaard een opinie artikel in dagblad Trouw. Hij stelt kritische vragen bij het draagvlak voor het project en de werkzaamheid voor de verbetering van de natuur van het Markermeer. <lees meer> Aanbieding petitie “Redt de Markermeerdijk” succesvol De Zuiderzeedijk Alliantie, een samenwerkingsverband van bewonersgroepen van de dorpen langs de Markermeerdijk ten zuiden van Hoorn tot aan Durgerdam, heeft een petitie aangeboden aan de vaste Kamercommissie. Daarin vragen zij de tweede kamer meer tijd te nemen... <lees meer> Waterplantenwoeker in westelijk Markermeer en Randmeren is voor recreatievaart een bedreiging Uit reacties van watersporters en havenbeheerders maken wij op dat de huidige waterplantenwoeker in het westelijk Markermeer en de Randmeren voor hen reden zijn hun hobby of beroep naar elders te verplaatsen. <lees meer> 27-06-2017 - Verslag aanbieding petitie Red de Zuyderzeedijk 13-06-2017 - Aanbieding petitie Red de Zuyderzeedijk 07-06-2017 - SOS! Onze schepen vergaan twee keer 01-06-2017 - Waterplantengroei onverminderd in het Markermeer 31-05-2017 - Een nieuwe voorzitter voor de IJsselmeervereniging: Benno van Tilburg 30-05-2017 - 45 jaar IJsselmeervereniging 30-05-2017 - Heeft u een goed idee voor de IJsselmeervereniging? 27-04-2017 - Ada Oosterman-de Gans is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau 17-04-2017 - Inspanningsadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem voor het visseizoen 2017-2018 13-04-2017 - Onbekende IJsselmeerhaven: de Stoomhaven Medemblik 12-04-2017 - UVA heeft fondsen voor onderzoekschip Markermeer bijeen 06-04-2017 - Veiligheid primaire dijken zichtbaar via Waterveiligheidsportaal.nl 05-04-2017 - Windpark Fryslân: worden de geesten rijp gemaakt? 04-04-2017 - Versterking Houtribdijk definitief gegund aan combinatie Boskalis en Van Oord 03-04-2017 - Oud bestuurslid IJsselmeervereniging Udo Vroom overleden 25-03-2017 - Red de Zuyderzeedijk en bespaar ruim 200 miljoen belastinggeld 20-03-2017 - Financiering voor 5 Marker Wadden- eilanden rond 04-03-2017 - “Een gemaal in de Houtribdijk maakt een riskante en massieve dijkverzwaring overbodig” 27-02-2017 - Snelle veerverbindingen op het IJsselmeer voor recreanten en toeristen 24-02-2017 - Ingenieurs bekritiseren plannen voor versterking Markermeerdijk 18-02-2017 - Bewoners van de kernen langs de Markermeerdijk in verzet tegen plannen voor grootschalige dijkreconstructie 15-02-2017 - Negatieve effecten van Windpark Fryslân op natuur aangetoond 14-02-2017 - Oproep aan minister Schultz tot aanpak overlast waterplanten 13-02-2017 - IJsselmeervereniging kiest voor nieuwe samenwerking in het IJsselmeergebied 30-01-2017 - WNF directeur Kirsten Schuijt reageert op laatste IJsselmeerberichten: 29-01-2017 - Impressie Algemene Leden Vergadering 2017 24-01-2017 - Paulus de Boer uit Urk: “Het is een leugen dat het slecht gaat met de visbestanden in het IJsselmeer.” 21-01-2017 - Laatste bezwaren afgewezen, Lelystad Airport mag uitbreiden 20-01-2017 - Provincies roepen staatsecretaris van Dam op om de commerciële IJsselmeervisserij te beëindigen Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 Archief 2009 Zoek in de website