Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Onderzoek onder beroepsvissers IJsselmeer en Markermeer
Op 4 november hebben beroepsvissers op het IJssel- en/of Markermeer een enquête van Wageningen Marine Research – voorheen IMARES – in de bus gekregen. Deze enquête wordt gehouden op verzoek van de sector en is ontwikkeld in samenwerking met vissers en onderzoekers. De antwoorden worden (anoniem) verwerkt. Doel is praktijkkennis te verzamelen over veranderingen in de bestanden van aal, rode baars, snoekbaars, blankvoorn, brasem, wolhandkrab, bot en spiering. Om een goed beeld te krijgen van hoe de vissers aankijken tegen de veranderingen in de bestanden is het belangrijk dat er een voldoende aantal vissers meedoen. De enquête is een bewerking van de Fisher’s North Sea Stock Survey, een internationale enquête onder beroepsvissers over commerciële soorten op de Noordzee. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Fleur Visser en Clea van de Ven via: ijsselmeerenquete.marine-research@wur.nl Bij voldoende draagkracht kan deze uitgroeien tot een jaarlijks terugkerende enquête, aldus Visser en van de Ven: ”Dit biedt de visserijsector een kans om meer betrokken te zijn bij de toestand beoordeling van uw doelsoorten omdat een deel van de praktijkkennis systematisch verzameld wordt. Daarnaast hopen we dat het bespreken van de resultaten een stap vormt naar meer samenwerking tussen de visserij en wetenschap over bestanden op het IJssel- en Markermeer. Hartelijk dank aan alle vissers die deze al hebben ingevuld en opgestuurd.”
Wolhandkrab