Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Laatste nieuws

Rapport Deltares over de dijkversterking Markermeerdijk De aangevraagde voorlopige voorziening betreft het stopzetten van de voorbereidende werkzaamheden. Deze bestaan uit het graven van vaargeulen,  het tot maximaal een halve meter afgraven van de bodem om die van wortels van fonteinkruid en kranswier te ontdoen, het bouwen van loswallen en het vervroegd maaien om te voorkomen dat... <lees meer> ArcheoHotspot in Batavialand Sinds oktober 2018 is er een ArcheoHotspot in Batavialand, in het museum. Maar wat is een ArcheoHotspot nu precies? Het is een plek waar publiek in contact kan komen met archeologie. <lees meer> Filosoof Fons Elders over de dijkversterking Markermeerdijk: “Totaal gebrek aan respect voor het landschap”. Fons Elders, emeritus hoogleraar ‘theorie van de levensbeschouwing’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, is een van de twee partijen die bij de Raad van State een voorlopige voorziening vragen waarmee het werk stil kan worden gelegd. <lees meer> Gemeenteraad stemt definitief tegen zandwinning Smals in het IJsselmeer De raad van de gemeente De Fryske Marren heeft woensdagavond 13 februari 2019 in grote meerderheid tegen het plan gestemd voor een grootschalige zandwinning in het IJsselmeer. Een grote overwinning voor het behoud van de natuur en open landschap van het IJsselmeergebied, de inwoners van Gaasterland en ....... <lees meer> Actiegroepen openen aanval op Lelystad Airport met grote ‘verkiezingscampagne’ VideoActiegroepen in Oost-Nederland beginnen een tienduizenden euro’s kostende campagne tegen Lelystad Airport. In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen laten ze inwoners via radio, televisie en kranten weten op welke partijen ze moeten stemmen om het vakantievliegveld tegen te houden. <lees meer> Zitting Raad van State in Den Haag - februari 19 @ 11:30 De IJsselmeervereniging steunt de bewoners en actiegroepen tegen het ontwerpplan voor de dijkversterking van de Markermeerdijk met kennis en ervaring. Samen met de Stichting Zuyderzeedijk en individuele bewoners hebben wij beroep aangetekend tegen het ontwerpplan bij de Raad van State. <lees meer> ‘Toestemming voor zandwinning in IJsselmeer is onterecht afgegeven’ Natuurmonumenten vindt dat de provincie toestemming voor zandwinning in het IJsselmeer voor de kust van Gaasterlân onterecht en te vroeg heeft afgegeven. Dat staat in een persverklaring van de organisatie. Daarin vraagt Natuurmonumenten de provincie ook de toestemming in te trekken. <lees meer> Wie betaalt bepaalt, en dat geldt ook voor milieueffectrapportages  Met het produceren van milieueffectrapportages (mer) kunnen we beter stoppen. Na het debacle van de rapportage over Lelystad Airport, waarin de geluidsoverlast van laag overvliegende Boeings werd onderschat, wordt nu op het IJsselmeer een zandwinningseiland voorzien dat volgens de mer nauwelijks tot geen negatief effect zal hebben. <lees meer> Ontwerp-Omgevingsvisie voor provincie Friesland Klimaatbestendig inrichten, de omslag naar duurzame energie, het versterken van biodiversiteit en behoud van leefbaarheid in Friesland vormen vier grote opgaven die veel ruimte vragen en waarvoor het provinciebestuur oplossingen wil vinden.  <lees meer> Vogels ontdekken de Marker Wadden Op de Marker Wadden zijn al meer dan 120 vogelsoorten geteld. Afgelopen jaar zijn er tientallen nieuwe vogelsoorten bij gekomen, meldt Natuurmonumenten. Naast reguliere vogeltellingen zijn ook speciale tellingen gedaan van kolonies, slaapplaatsen en broedvogels. <lees meer> Zandwinning IJsselmeer gaat niet door Gemeenteraad van De Fryske Marren zal in meerderheid tegen de zandwinning in het IJsselmeer stemmen. Alle acties, ook van de IJsselmeervereniging, tegen de zandwinning door Smals in het IJsselmeer lijken succes te krijgen. De hele oppositie in de gemeenteraad was al tegen. <lees meer> Strijd rond zandwinning in IJsselmeer: 'Van natuurgebied naar industrieterrein' "Je kan een landschap maar een keer bederven", zegt Baukje Miedema uit het Friese Mirns in Gaasterland. Ze woont op een zeer stille plek aan de kust van het IJsselmeer, een van de mooiste plekken van Nederland in haar ogen. <lees meer> Natura 2000 en zandwinning ‘Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Europa probeert de diversiteit aan dieren en planten in stand te houden. Dat doen ze door natuurgebieden die bepaalde dieren en planten herbergen een Europese taak te geven. <lees meer> Petitie: Red de Europese Waterwet Europese natuurorganisaties pleiten voor behoud huidige Kaderrichtlijn Water. De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan schort. <lees meer> Windmolenkieswijzer Urgenda: Beleid Friesland en N-H speelt projectontwikkelaars van grote windparken in de kaart Duurzaamheidsorganisatie Urgenda lanceert met het oog op de provinciale verkiezingen van 20 maart een Windmolenkieswijzer. Op de website wordt aangegeven welke politieke partijen de komst van windmolens in verschillende provincies als initiatief van frustreren. <lees meer> Verkiezingen 20 maart 2019 voor zowel Provinciale Staten als de Waterschappen werpen hun schaduw vooruit. Zo stellen de waterschappen een besluit over (verhoging van) de waterschapsbelasting gevoegelijk maar uit tot na de verkiezingen. Voor het waterbeheer en de dijken betalen alle burgers belasting. Niet iedereen is zich er echter van bewust dat er op 20 maart ook verkiezingen zijn voor de Waterschappen. <lees meer> Nieuwe Hollandse Waterlinie Unesco Werelderfgoed  De Stelling van Amsterdam, waaronder Fort Edam, Vuurtoreneiland IJdoorn bij Durgerdam, Fort Pampus, Vesting  Muiden en het Muiderslot aan de Markermeerkust had al de status van UNESCO werelderfgoed. <lees meer> Deltaplan Biodiversiteit voor een meer robuuste natuur Over de achteruitgang van de natuur in Nederland wordt al jaren enorm gesteggeld tussen de verschillende partijen. Voor het eerst zaten boeren, bedrijven, wetenschappers en de natuurbeweging met elkaar aan tafel om samen oplossingen te bedenken om de achteruitgang van de soortenrijkdom in ons land te stoppen. <lees meer> Flevoland wil vliegroutes boven IJsselmeer Als het luchtruim de komende jaren wordt aangepast, wil Flevoland dat de Schiphol-routes worden verlegd naar boven het IJsselmeer. Dan hoeven er minder vliegtuigen over Lelystad en Almere. <lees meer> 13-01-2019 - Opgeven voor Algemene Leden Vergadering vóór maandag 25 maart 2019 10-01-2019 - Stichting Waterrecreatie had in 2011 al kritiek op plannen Smals 10-01-2019 - Aanvullend Rijksinpassingsplan Afsluitdijk in procedure 11-01-2019 - Nieuwe schepen Rijkswaterstaat steken te diep 10-01-2019 - New York Times over Marker Wadden: ‘Fake Islands’ 08-01-2019 - Enorme zandpakketten naast Houtribdijk 07-01-2019 - Een levend en dynamisch lab op de Afsluitdijk 07-01-2019 - Vismigratierivier in Washington 07-01-2019 - Beroep en kort geding bewonerscollectief tegen plannen dijkversterking Markermeerdijk 04-01-2019 - IJsselmeer Berichten - Winter 2018/2019 Archief 2018 Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 Archief 2009 Zoek in de website