Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2018
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2018 - al 46 jaar !

Laatste nieuws

Natuurorganisaties maken bezwaar tegen zandwinning in IJsselmeer bij Oudemirdum Zandondernemer ziet de zeehonden kolonies bij Oudemirdum en op de Kreupel over het hoofd. Acht natuurorganisaties hebben in een “zienswijze” bezwaar gemaakt tegen de plannen van Rijkswaterstaat om zandwinning toe te staan op het IJsselmeer voor de Friese kliffenkust bij Oudemirdum. <lees verder> Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend. Op 17 mei werd in het Zuiderzeemuseum De Agenda IJsselmeergebied 2050 getekend door de rijksoverheid, vrijwel alle andere overheden en betrokken organisaties in het gebied. Is er dus grote bestuurlijke overeenstemming over alle moeilijke beslissingen die voor het IJsselmeergebied voorliggen? <lees meer> Zondvloed van spiering op IJsselmeerkust “Uitgepaaide mannetjes” Op 15 april van dit jaar spoelde er een grote hoeveelheid spiering aan op het strandje bij Urk. Koren op de molen van de vissers die van mening zijn dat het huidige vangstverbod op spiering van de baan moet. Zij zien dagelijks veel spiering in het IJsselmeer en Markermeer. <lees meer> Plannen Versterking Markermeerdijk uitgesteld Nadat er ruim 140 zienswijzen met bezwaren waren ingediend besloot de het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tot uitstel van minimaal een half jaar. Daarmee komt er meer tijd voor zorgvuldige bestudering en beantwoording van alle bezwaren. Ook de Commissie MER uitte nogal wat kritiek op de gevolgen voor milieu en de omgeving. <lees meer> Windpark Friesland “in de Monitor” Raad van State heeft nog 6 weken extra nodig voor een uitspraak. Op dinsdag 1 mei kwam in het televisieprogramma de Monitor windpark Friesland ter sprake. Naast de initiatiefnemers voor dit plan werd ook Auke Wouda van de IJsselmeervereniging door Teun van der Keuken geïnterviewd. <lees meer> Mag ik me even voorstellen... Geachte leden, Tijdens de  ALV ben ik toegetreden tot het bestuur met als portefeuille ruimtelijke ontwikkeling. Mijn naam is Jan van Vloten, 78 jaar, getrouwd 2 zonen. Geboren en getogen in Nieuwendam. <lees meer> Kom naar de wereldvismigratiedag op 21 april in Enkhuizen! Zaterdag 21 april 2018 viert Rijkswaterstaat wereldvismigratiedag in Enkhuizen. Iedereen is welkom tussen 11.00 en 17.00 uur bij het entreepaviljoen van het Zuiderzeemuseum (Sluisweg 1). Doe mee met de spelletjes en leer alles over vis en vismigratie in het IJsselmeergebied. <lees meer> Waterplanten overlast in Randmeren en Markermeer aangepakt? De provincie Noord-Holland, Sportvisserij Nederland, Watersportverbond, Hiswa vereniging, de Toerzeilers en de Coöperatie Gastvrije Randmeren zijn het woekerend fonteinkruid zat. Met een gezamenlijk persbericht kondigen zij een plan van aanpak aan en roepen ze het Rijk op om mee te werken ....... <lees meer> Verslag Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2018 “IJsselmeervereniging is nog zeer nodig en blijft bestaan”. De jaarlijkse ledenvergadering stond in het teken van “groot onderhoud”: er werd een nieuwe voorzitter en nog twee leden (her)benoemd, het huishoudelijk reglement werd aangepast en financieel-  en inhoudelijk beleid voor de komende jaren werd uitgezet. <lees meer> Raad van State zitting over de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland Onlangs hield de Raad van State een zitting over het bezwaar van de IJsselmeervereniging tegen de plannen voor een nieuwe Maritieme Servicehaven t.b.v. de Urkse scheepswerven. Deze bedrijven kunnen zich op Urk onvoldoende ontwikkelen om aan de steeds groter wordende schepen onderhoud te plegen. <lees meer> ALV Onderwerp Agenda IJsselmeergebied 2050 Binnenkort brengen rijk en betrokken provincies de zogenaamde Agenda IJsselmeergebied 2050 naar buiten. Na  ruim twee jaar consultaties en ateliers waaraan vele betrokkenen, waaronder bestuursleden van de IJsselmeervereniging hebben deelgenomen. <lees meer> 18-03-2018 - Rijkswaterstaat gunt project Afsluitdijk aan consortium Levvel 01-03-2018 - UITNODIGING Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging 2018 24-02-2018 - IJsselmeervereniging zoekt twee nieuwe bestuursleden: Ruimtelijke Ontwikkelingen - Communicatie en Publiciteit 23-02-2018 - IJsselmeer Berichten - Voorjaar 2018 07-02-2018 - Fonteinkruid-woeker is een groot probleem 02-02-2018 - Raad van State buigt zich over Windpark Fryslân  30-01-2018 - Zienswijze op Plannen voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam 29-01-2018 - Kans op vliegtuigbotsingen met vogels is bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol 28-01-2018 - Bij plannen Nieuwe opknapbeurt Afsluitdijk wordt geen opwekking van Getijdenenergie toegepast 11-01-2018 - Hoog water voor de westoevers van het IJsselmeergebied Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 Archief 2009 Zoek in de website