Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Laatste nieuws

Windmolenkieswijzer Urgenda: Beleid Friesland en N-H speelt projectontwikkelaars van grote windparken in de kaart Duurzaamheidsorganisatie Urgenda lanceert met het oog op de provinciale verkiezingen van 20 maart een Windmolenkieswijzer. Op de website wordt aangegeven welke politieke partijen de komst van windmolens in verschillende provincies als initiatief van frustreren. <lees meer> Verkiezingen 20 maart 2019 voor zowel Provinciale Staten als de Waterschappen werpen hun schaduw vooruit. Zo stellen de waterschappen een besluit over (verhoging van) de waterschapsbelasting gevoegelijk maar uit tot na de verkiezingen. Voor het waterbeheer en de dijken betalen alle burgers belasting. Niet iedereen is zich er echter van bewust dat er op 20 maart ook verkiezingen zijn voor de Waterschappen. <lees meer> Nieuwe Hollandse Waterlinie Unesco Werelderfgoed  De Stelling van Amsterdam, waaronder Fort Edam, Vuurtoreneiland IJdoorn bij Durgerdam, Fort Pampus, Vesting  Muiden en het Muiderslot aan de Markermeerkust had al de status van UNESCO werelderfgoed. <lees meer> Deltaplan Biodiversiteit voor een meer robuuste natuur Over de achteruitgang van de natuur in Nederland wordt al jaren enorm gesteggeld tussen de verschillende partijen. Voor het eerst zaten boeren, bedrijven, wetenschappers en de natuurbeweging met elkaar aan tafel om samen oplossingen te bedenken om de achteruitgang van de soortenrijkdom in ons land te stoppen. <lees meer> Flevoland wil vliegroutes boven IJsselmeer Als het luchtruim de komende jaren wordt aangepast, wil Flevoland dat de Schiphol-routes worden verlegd naar boven het IJsselmeer. Dan hoeven er minder vliegtuigen over Lelystad en Almere. <lees meer> Opgeven voor Algemene Leden Vergadering vóór maandag 25 maart 2019 Het Waddencentrum wil weten hoeveel personen er 30 maart aanwezig zullen zijn. Als U komt horen wij dat graag vóór maandag 25 maart 2019. Dat kan per mail naar info@ijsselmeervereniging.nl of telefoon of SMS: 06-17177157. <lees meer> Stichting Waterrecreatie had in 2011 al kritiek op plannen Smals Smals toont zich in de pers verbaasd over de commotie van de afgelopen weken rond de voorgenomen zandwinning in het IJsselmeer. Het bedrijf hield in 2011 bijeenkomsten in Oudemirdum, toonde plannen aan de gemeente en in een klankbordgroep. ,,We hoorden niemand. We hebben altijd gedacht .......  <lees meer> Aanvullend Rijksinpassingsplan Afsluitdijk in procedure Op het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk wordt een aanvulling in procedure gebracht. Daarin is het gebied van het Rijksinpassingsplan met de bestemming Water – Waterkering enkele punten iets verruimd. <lees meer> Nieuwe schepen Rijkswaterstaat steken te diep Drie nieuwe vaartuigen moeten onder meer straks vaarwegmarkering leggen, maar door een ontwerpfout steken ze te diep voor ondiepe wateren van de Waddenzee en IJsselmeer. Ze kostten in totaal 26,3 miljoen euro. <lees meer> New York Times over Marker Wadden: ‘Fake Islands’ Wij bezochten in september 2017 op uitnodiging van Natuurmonumenten samen met de jongeren van het jongerenforum het eerste eiland van de Markerwadden. Inderdaad is dat een bijzondere ervaring. Zo waren er op dat moment honderden oeverzwaluwnesten aan de strandwal. <lees meer> Enorme zandpakketten naast Houtribdijk Rijkswaterstaat is begonnen met de aanleg van enorme zandpakketten tegen de Houtribdijk. Het zand wordt aan weerszijden van de dijk geplaatst. Bij storm breekt de zandige oever de kracht van de golven van het Markermeer en het IJsselmeer. <lees meer> Een levend en dynamisch lab op de Afsluitdijk De Afsluitdijk is een uitdagende en rijke leer- en experimenteeromgeving. De dijk biedt veel mogelijkheden voor onderwijs en bedrijven voor onderzoeken en leren in de praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, natuur en economie. We gingen in gesprek met Johan Thijssen van Adviesbureau Co-act. <lees meer> Vismigratierivier in Washington Op maandag 19 november was Johannes Kramer, gedeputeerde Natuur & Cultuur van de provincie Friesland, aanwezig op de ambassade in Washington. Hij vertelde daar samen met watergezant Henk Ovink hoe Nederland omgaat met watermanagement. <lees meer> 07-01-2019 - Beroep en kort geding bewonerscollectief tegen plannen dijkversterking Markermeerdijk 04-01-2019 - IJsselmeer Berichten - Winter 2018/2019 21-12-2018 - Markermeerdijk - Aktueel 17-12-2018 - Eropuit tijdens de kerstvakantie in het Zuiderzeemuseum 29-11-2018 - Zandfabriek Gaasterland: uitstel raadsbesluit gemeente Fryske Marren? 28-11-2018 - Raadsfracties CDA, FNP en VVD stellen voor om besluit zandwinning uit te stellen 26-11-2018 - ‘Dood slibrijk’ water in het Markermeer blijkt vol leven 20-11-2018 - IJsselmeerberichten 2018 nr. 3 18-11-2018 - Verkenning Nationale Parken gestart 17-11-2018 - Europees Hof en het mysterie van de Nederlandse Stikstofdeken 16-11-2018 - Petitie tegen het zandwinplan van Smals BV bij Gaasterland 08-11-2018 - 10de Noord-Hollandse Natuurdag: nieuw elan voor de Noord-Hollandse natuur 14-10-2018 - Sneak preview: gedrag van vissen in beeld gebracht bij vispassage Den Oever 11-10-2018 - Hoorzitting over het zandwin-project Smals voor de kust van Gaasterland 10-10-2018 - Voorstel Klimaatakkoord zet in op nog veel meer windmolens en zonnepanelen. 09-10-2018 - Faunabescherming naar rechter om afschot herten in Oostvaardersplassen te voorkomen 08-10-2018 - Projectplan Markermeerdijken voor traject Hoorn - Durgerdam goedgekeurd 03-10-2018 - IJsselmeergebied, hoe lang nog? 02-10-2018 - ‘Nationaal park Nieuw Land’ officieel erkend 29-09-2018 - Laatste excursie van dit najaar: Marker Wadden 22-09-2018 - IJsselmeer Berichten - Najaar 2018 11-09-2018 - UITNODIGING - Afscheid Herman Verheij 27-08-2018 - IJsselmeertop 2018 - De kracht van de samenwerking 22-08-2018 - Zondag 26 augustus Rondje Pampus. Zwemmen in het Blauwe Hart van Nederland.  28-07-2018 - Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst 26-07-2018 - In het IJsselmeer zit toch water zat? 11-07-2018 - Raad van State stemt in met Windpark Fryslân in het IJsselmeer 04-07-2018 - Radarsystemen beschermen vogels tegen Windturbines? 03-07-2018 - Rijkswaterstaat gunt de opdracht tot het uitgraven van een stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden aan Van Oord 02-07-2018 - 1,25 miljoen extra voor aanpak fonteinkruid 16-06-2018 - Bekendmaking Voornemen nieuw peilbesluit IJsselmeergebied, ministerie van Infrastructuur en Milieu 15-06-2018 - Fel protest tegen windpark bij Afsluitdijk 01-06-2018 - Uitnodiging Platform IJsselmeergebied 21 juni 2018, Smedinghuis te Lelystad 28-05-2018 - De enige vuurtoren van Amsterdam gaat weer branden 26-05-2018 - Nieuw jachthavenplan Muiden 25-05-2018 - IJsselmeergebied, Een ruimtelijk perspectief 20-05-2018 - Natuurorganisaties maken bezwaar tegen zandwinning in IJsselmeer bij Oudemirdum 18-05-2018 - Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend. 05-05-2018 - Zondvloed van spiering op IJsselmeerkust 04-05-2018 - Plannen Versterking Markermeerdijk uitgesteld 02-05-2018 - Windpark Friesland “in de Monitor” 17-04-2018 - Mag ik me even voorstellen... 15-04-2018 - Kom naar de wereldvismigratiedag op 21 april in Enkhuizen! 28-03-2018 - Waterplanten overlast in Randmeren en Markermeer aangepakt? 25-03-2018 - Verslag Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2018 22-03-2018 - Raad van State zitting over de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 21-03-2018 - ALV Onderwerp Agenda IJsselmeergebied 2050 18-03-2018 - Rijkswaterstaat gunt project Afsluitdijk aan consortium Levvel 01-03-2018 - UITNODIGING Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging 2018 24-02-2018 - IJsselmeervereniging zoekt twee nieuwe bestuursleden: Ruimtelijke Ontwikkelingen - Communicatie en Publiciteit 23-02-2018 - IJsselmeer Berichten - Voorjaar 2018 07-02-2018 - Fonteinkruid-woeker is een groot probleem 02-02-2018 - Raad van State buigt zich over Windpark Fryslân  30-01-2018 - Zienswijze op Plannen voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam 29-01-2018 - Kans op vliegtuigbotsingen met vogels is bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol 28-01-2018 - Bij plannen Nieuwe opknapbeurt Afsluitdijk wordt geen opwekking van Getijdenenergie toegepast 11-01-2018 - Hoog water voor de westoevers van het IJsselmeergebied Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 Archief 2009 Zoek in de website