Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2018
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2018 - al 46 jaar !

Laatste nieuws

Raad van State stemt in met Windpark Fryslân in het IJsselmeer 11 juli ’18, Den Haag. Vanmorgen publiceerde de Raad van State haar uitspraak naar aanleiding van de bezwaarprocedure van een grote gelegenheidscoalitie tegen de komst van Windpark Fryslân: een plan voor 90 zeer grote Windturbines in het IJsselmeer bij Breezanddijk voor de Friese kust. <lees verder> Radarsystemen beschermen vogels tegen Windturbines? Om aan de groeiende zorgen van natuurliefhebbers bij windturbines te gemoed te komen, is op initiatief van ecologenbureau Waardenburg, een radarsysteem ontwikkeld waarmee turbineparken op tijd stil gezet kunnen worden. <lees meer> Rijkswaterstaat gunt de opdracht tot het uitgraven van een extra stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden aan Van Oord Rijkswaterstaat heeft, mede namens de Vereniging Natuurmonumenten, de opdracht tot het uitgraven van een extra stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden gegund aan Van Oord. Met de ontgraving van de stroomgeul wordt meer ruimte gemaakt voor slibinvang onder water. <lees meer> 1,25 miljoen extra voor aanpak fonteinkruid De enorme groei van waterplanten in het Markermeer, de Randmeren en het IJmeer wordt aangepakt. Voor dit jaar gaat het om het maaien van de waterplanten in Markermeer en IJmeer (400 à 500 ha) en het uitbreiden van het maaien in het Randmeer (naar ca. 600 ha). <lees meer> Bekendmaking Voornemen nieuw peilbesluit IJsselmeergebied, ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de zoetwatervoorraad in het IJsselmeergebied op peil te houden. In plaats van een vast zomerpeil komt er een peil met een bandbreedte waarbinnen het peil mag fluctueren. Om dit mogelijk te maken werkt Rijkswaterstaat aan een nieuw peilbesluit. <lees meer> Fel protest tegen windpark bij Afsluitdijk Bewoners van de dorpen aan de kop van de Afsluitdijk verzetten zich fel tegen het plan voor het beoogde windpark Nij Hiddum-Houw. Bij de eerste van twee inspraakavonden in het provinciehuis in Leeuwarden spraken veel omwonenden zich duidelijk uit tegen het plan voor 9 turbines met een tiphoogte van ruim 200 meter tussen Cornwerd, Wons en Zurich. <lees meer> Uitnodiging Platform IJsselmeergebied 21 juni 2018, Smedinghuis te Lelystad De Agenda IJsselmeergebied 2050 streeft naar het gezamenlijk verder bouwen aan een kennisbasis, zodat ook de uitvoering van de plannen, projecten en ideeën opgepakt kan worden. Nu de instemmingsverklaring ondertekend is, kunnen we ook daarin verdere stappen zetten. <lees verder> De enige vuurtoren van Amsterdam gaat weer branden Volgend jaar gaat op Vuurtoreneiland, waar al sinds 1701 een vuurtoren staat, het licht weer aan. Eind 2016 werd het licht gedoofd, tot verdriet van het restaurant op het eiland en de bewoners van IJburg die erop uitkijken. Volgens eigenaar Rijkswaterstaat had de vuurtoren geen functie meer...... <lees meer> Nieuw jachthavenplan Muiden Onlangs publiceerden de gemeente Gooise Meren (o.a. Muiden) en KNSF/Elburg Yachting een gewijzigd plan voor een buitendijkse jachthaven. Aangezien het vorige plan op veel kritiek stuitte is het nu voorliggende plan “Natuurhaven Muiderport” genoemd en is het plan gehalveerd. <lees meer> IJsselmeergebied, Een ruimtelijk perspectief Onder deze titel verschijnt het langverwachte boek van Frits Palmboom op 21 juni 2018. Het boek vormt de afsluiting van zijn Van Eesteren Leerstoel aan de Technische Universiteit Delft en beslaat 364 pagina’s met vele kaarten, vogelvluchtperspectieven en doorsnedes. <lees meer> 20-05-2018 - Natuurorganisaties maken bezwaar tegen zandwinning in IJsselmeer bij Oudemirdum 18-05-2018 - Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend. 05-05-2018 - Zondvloed van spiering op IJsselmeerkust 04-05-2018 - Plannen Versterking Markermeerdijk uitgesteld 02-05-2018 - Windpark Friesland “in de Monitor” 17-04-2018 - Mag ik me even voorstellen... 15-04-2018 - Kom naar de wereldvismigratiedag op 21 april in Enkhuizen! 28-03-2018 - Waterplanten overlast in Randmeren en Markermeer aangepakt? 25-03-2018 - Verslag Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2018 22-03-2018 - Raad van State zitting over de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 21-03-2018 - ALV Onderwerp Agenda IJsselmeergebied 2050 18-03-2018 - Rijkswaterstaat gunt project Afsluitdijk aan consortium Levvel 01-03-2018 - UITNODIGING Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging 2018 24-02-2018 - IJsselmeervereniging zoekt twee nieuwe bestuursleden: Ruimtelijke Ontwikkelingen - Communicatie en Publiciteit 23-02-2018 - IJsselmeer Berichten - Voorjaar 2018 07-02-2018 - Fonteinkruid-woeker is een groot probleem 02-02-2018 - Raad van State buigt zich over Windpark Fryslân  30-01-2018 - Zienswijze op Plannen voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam 29-01-2018 - Kans op vliegtuigbotsingen met vogels is bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol 28-01-2018 - Bij plannen Nieuwe opknapbeurt Afsluitdijk wordt geen opwekking van Getijdenenergie toegepast 11-01-2018 - Hoog water voor de westoevers van het IJsselmeergebied Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 Archief 2009 Zoek in de website