Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2018
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2018 - al 46 jaar !

Laatste nieuws

Petitie tegen het zandwinplan van Smals BV bij Gaasterland Onder aanvoering van Anne Heldring uit Oude Mirdum, voeren de kustbewoners van Gaasterland actie tegen het industriële zandwinplan van Smals BV. Ze hebben o.a. een petitie gestart waarin zij - met gezamenlijke natuurorganisaties - RWS en de gemeente de Fryske Marren dringend oproepen geen toestemming te verlenen aan het gewraakte plan. <lees meer> 10de Noord-Hollandse Natuurdag: nieuw elan voor de Noord-Hollandse natuur Op zaterdag 1 december zijn alle Noord-Hollandse natuurliefhebbers welkom op de 10de Noord-Hollandse Natuurdag. De dag is voor vrijwilligers én professionals. Het programma bestaat uit maar liefst 12 presentaties in twee parallelle sessies rond het thema ‘nieuw elan voor de Noord-Hollandse natuur’. <lees meer> Sneak preview: gedrag van vissen in beeld gebracht bij vispassage Den Oever Voor het eerst is een onderwatercamera gebruikt in de vispassage bij Den Oever. Vis kan via een buis door de Afsluitdijk naar het IJsselmeer zwemmen. Maar hoe doet hij dat en wanneer? Kroes Brugman Technical Solutions (KBTS) testte op verzoek van Rijkswaterstaat de cameraopstelling bij de vispassage. <lees meer> Hoorzitting over het zandwin-project Smals voor de kust van Gaasterland Op initiatief van de agrarische Natuurvereniging Bosk en Greide wordt er op 8 november 2018 een ‘hoorzitting’ georganiseerd in het verzet tegen de plannen voor een enorme zandwinning in het IJsselmeer net ten zuiden van het Friese Gaasterland. De leden van de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren en andere overheden, die later dit jaar over dit plan zullen moeten beslissen, zijn allemaal uitgenodigd. <lees meer> Voorstel Klimaatakkoord zet in op nog veel meer windmolens en zonnepanelen. In de onlangs gepubliceerde voorstellen van de gezamenlijke ‘Klimaattafels’ wordt rekening gehouden met de noodzaak van nog veel meer windturbines en zonnepanelen dan we nu al op het land en op zee aantreffen. Ook na 2025, als de huidige subsidie regelingen aflopen, zal er weer een extra geld nodig zijn.... <lees meer> Faunabescherming naar rechter om afschot herten in Oostvaardersplassen te voorkomen De Faunabescherming heeft bezwaar gemaakt tegen de vergunning die de provincie Flevoland verleent om eind oktober te beginnen met het afschieten van meer dan 1000 edelherten in het gebied de Oostvaardersplassen bij Almere. Ook heeft de stichting de rechter gevraagd op korte termijn een.... <lees meer> Projectplan Markermeerdijken voor traject Hoorn - Durgerdam goedgekeurd Het dijkversterkingsprogramma voor de Markermeerdijken is woensdagavond 19 september goedgekeurd door het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De verwachting is echter dat er nog wel juridische procedures volgen, want er bestaat veel weerstand tegen de plannen....  <lees meer> IJsselmeergebied, hoe lang nog? De IJsselmeervereniging bestaat 45 jaar en streeft naar behoud van de mooie zoetwaterplas midden in Nederland. De discussies over dijkhoogten en de kwetsbare ecologie komen in een heel ander perspectief te staan als we voorspellingen van Peter Kuipers Munneke en zijn collega klimaatwetenschappers moeten geloven. <lees meer> ‘Nationaal park Nieuw Land’ officieel erkend Op 1 oktober 2018 heeft Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) tijdens een bijeenkomst bij provincie Flevoland bekendgemaakt dat zij de status van nationaal park heeft toegekend aan Nieuw Land. Nationale parken zijn het visitekaartje van de Nederlandse natuur. <lees meer> 29-09-2018 - Laatste excursie van dit najaar: Marker Wadden 22-09-2018 - IJsselmeer Berichten - Najaar 2018 11-09-2018 - UITNODIGING - Afscheid Herman Verheij 27-08-2018 - IJsselmeertop 2018 - De kracht van de samenwerking 22-08-2018 - Zondag 26 augustus Rondje Pampus. Zwemmen in het Blauwe Hart van Nederland.  28-07-2018 - Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst 26-07-2018 - In het IJsselmeer zit toch water zat? 11-07-2018 - Raad van State stemt in met Windpark Fryslân in het IJsselmeer 04-07-2018 - Radarsystemen beschermen vogels tegen Windturbines? 03-07-2018 - Rijkswaterstaat gunt de opdracht tot het uitgraven van een stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden aan Van Oord 02-07-2018 - 1,25 miljoen extra voor aanpak fonteinkruid 16-06-2018 - Bekendmaking Voornemen nieuw peilbesluit IJsselmeergebied, ministerie van Infrastructuur en Milieu 15-06-2018 - Fel protest tegen windpark bij Afsluitdijk 01-06-2018 - Uitnodiging Platform IJsselmeergebied 21 juni 2018, Smedinghuis te Lelystad 28-05-2018 - De enige vuurtoren van Amsterdam gaat weer branden 26-05-2018 - Nieuw jachthavenplan Muiden 25-05-2018 - IJsselmeergebied, Een ruimtelijk perspectief 20-05-2018 - Natuurorganisaties maken bezwaar tegen zandwinning in IJsselmeer bij Oudemirdum 18-05-2018 - Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend. 05-05-2018 - Zondvloed van spiering op IJsselmeerkust 04-05-2018 - Plannen Versterking Markermeerdijk uitgesteld 02-05-2018 - Windpark Friesland “in de Monitor” 17-04-2018 - Mag ik me even voorstellen... 15-04-2018 - Kom naar de wereldvismigratiedag op 21 april in Enkhuizen! 28-03-2018 - Waterplanten overlast in Randmeren en Markermeer aangepakt? 25-03-2018 - Verslag Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2018 22-03-2018 - Raad van State zitting over de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 21-03-2018 - ALV Onderwerp Agenda IJsselmeergebied 2050 18-03-2018 - Rijkswaterstaat gunt project Afsluitdijk aan consortium Levvel 01-03-2018 - UITNODIGING Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging 2018 24-02-2018 - IJsselmeervereniging zoekt twee nieuwe bestuursleden: Ruimtelijke Ontwikkelingen - Communicatie en Publiciteit 23-02-2018 - IJsselmeer Berichten - Voorjaar 2018 07-02-2018 - Fonteinkruid-woeker is een groot probleem 02-02-2018 - Raad van State buigt zich over Windpark Fryslân  30-01-2018 - Zienswijze op Plannen voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam 29-01-2018 - Kans op vliegtuigbotsingen met vogels is bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol 28-01-2018 - Bij plannen Nieuwe opknapbeurt Afsluitdijk wordt geen opwekking van Getijdenenergie toegepast 11-01-2018 - Hoog water voor de westoevers van het IJsselmeergebied Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 Archief 2009 Zoek in de website