Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Archief 2018

21-12-2018 - Markermeerdijk - Aktueel 17-12-2018 - Eropuit tijdens de kerstvakantie in het Zuiderzeemuseum 29-11-2018 - Zandfabriek Gaasterland: uitstel raadsbesluit gemeente Fryske Marren? 28-11-2018 - Raadsfracties CDA, FNP en VVD stellen voor om besluit zandwinning uit te stellen 26-11-2018 - ‘Dood slibrijk’ water in het Markermeer blijkt vol leven 20-11-2018 - IJsselmeerberichten 2018 nr. 3 18-11-2018 - Verkenning Nationale Parken gestart 17-11-2018 - Europees Hof en het mysterie van de Nederlandse Stikstofdeken 16-11-2018 - Petitie tegen het zandwinplan van Smals BV bij Gaasterland 08-11-2018 - 10de Noord-Hollandse Natuurdag: nieuw elan voor de Noord-Hollandse natuur 14-10-2018 - Sneak preview: gedrag van vissen in beeld gebracht bij vispassage Den Oever 11-10-2018 - Hoorzitting over het zandwin-project Smals voor de kust van Gaasterland 10-10-2018 - Voorstel Klimaatakkoord zet in op nog veel meer windmolens en zonnepanelen. 09-10-2018 - Faunabescherming naar rechter om afschot herten in Oostvaardersplassen te voorkomen 08-10-2018 - Projectplan Markermeerdijken voor traject Hoorn - Durgerdam goedgekeurd 03-10-2018 - IJsselmeergebied, hoe lang nog? 02-10-2018 - ‘Nationaal park Nieuw Land’ officieel erkend 29-09-2018 - Laatste excursie van dit najaar: Marker Wadden 22-09-2018 - IJsselmeer Berichten - Najaar 2018 11-09-2018 - UITNODIGING - Afscheid Herman Verheij 27-08-2018 - IJsselmeertop 2018 - De kracht van de samenwerking 22-08-2018 - Zondag 26 augustus Rondje Pampus. Zwemmen in het Blauwe Hart van Nederland.  28-07-2018 - Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst 26-07-2018 - In het IJsselmeer zit toch water zat? 11-07-2018 - Raad van State stemt in met Windpark Fryslân in het IJsselmeer 04-07-2018 - Radarsystemen beschermen vogels tegen Windturbines? 03-07-2018 - Rijkswaterstaat gunt de opdracht tot het uitgraven van een stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden aan Van Oord 02-07-2018 - 1,25 miljoen extra voor aanpak fonteinkruid 16-06-2018 - Bekendmaking Voornemen nieuw peilbesluit IJsselmeergebied, ministerie van Infrastructuur en Milieu 15-06-2018 - Fel protest tegen windpark bij Afsluitdijk 01-06-2018 - Uitnodiging Platform IJsselmeergebied 21 juni 2018, Smedinghuis te Lelystad 28-05-2018 - De enige vuurtoren van Amsterdam gaat weer branden 26-05-2018 - Nieuw jachthavenplan Muiden 25-05-2018 - IJsselmeergebied, Een ruimtelijk perspectief 20-05-2018 - Natuurorganisaties maken bezwaar tegen zandwinning in IJsselmeer bij Oudemirdum 18-05-2018 - Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend. 05-05-2018 - Zondvloed van spiering op IJsselmeerkust 04-05-2018 - Plannen Versterking Markermeerdijk uitgesteld 02-05-2018 - Windpark Friesland “in de Monitor” 17-04-2018 - Mag ik me even voorstellen... 15-04-2018 - Kom naar de wereldvismigratiedag op 21 april in Enkhuizen! 28-03-2018 - Waterplanten overlast in Randmeren en Markermeer aangepakt? 25-03-2018 - Verslag Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2018 22-03-2018 - Raad van State zitting over de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 21-03-2018 - ALV Onderwerp Agenda IJsselmeergebied 2050 18-03-2018 - Rijkswaterstaat gunt project Afsluitdijk aan consortium Levvel 01-03-2018 - UITNODIGING Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging 2018 24-02-2018 - IJsselmeervereniging zoekt twee nieuwe bestuursleden: Ruimtelijke Ontwikkelingen - Communicatie en Publiciteit 23-02-2018 - IJsselmeer Berichten - Voorjaar 2018 07-02-2018 - Fonteinkruid-woeker is een groot probleem 02-02-2018 - Raad van State buigt zich over Windpark Fryslân  30-01-2018 - Zienswijze op Plannen voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam 29-01-2018 - Kans op vliegtuigbotsingen met vogels is bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol 28-01-2018 - Bij plannen Nieuwe opknapbeurt Afsluitdijk wordt geen opwekking van Getijdenenergie toegepast 11-01-2018 - Hoog water voor de westoevers van het IJsselmeergebied