Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2018
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2018 - al 46 jaar !

Laatste nieuws

IJsselmeer Berichten - Najaar 2018 Op dit moment worden de laatste wijzigingen in  “IJsselmeer Berichten - Najaar 2018” verwerkt en gaat deze naar de drukker en daarna verzender. Leden ontvangen dit nummer in de eerste helft van oktober 2018 automatisch in de brievenbus of per e-mail. <lees meer> UITNODIGING - Afscheid Herman Verheij Herman gaat met pensioen. Dit wil de Waddenvereniging niet ongemerkt voorbij laten gaan! Ter gelegenheid van het afscheid van Herman nodigen wij u uit voor het mini-symposium “Samen naar de haaien”. <lees meer> IJsselmeertop 2018 - De kracht van de samenwerking Op 27 september vindt de IJsselmeertop plaats in Fryslân. Het evenement voor iedereen die betrokken is bij het IJsselmeergebied. U bent van harte welkom! <lees meer> Zondag 26 augustus Rondje Pampus. Zwemmen in het Blauwe Hart van Nederland.  Voor de zevende keer organiseert Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk in samenwerking met Swimfantastic en Forteiland Pampus, ‘Rondje Pampus’. Dat gebeurt onder het motto: Natuur beleef je in het water! Zwemmen in het IJsselmeergebied is genieten van weids open water en van de vrijheid, zoals een vis in het water. <lees meer> Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst Het Zuiderzeeproject van Cornelis Lely is nationaal en internationaal vermaard. Het is een van de grootste waterbouwkundige projecten in de wereld ooit. De afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee voorzag in de bouw van een 32 kilometer lange Afsluitdijk en grote stukken nieuw land ....... <lees meer> In het IJsselmeer zit toch water zat? Het IJsselmeer is cruciaal voor onze watervoorziening, zeker in tijden van grote droogte. Hoe bijzonder is het dat het zo droog is? Heel bijzonder, zegt woordvoerder Cora Kuiper van waterschap Hunze en Aa’s. „Het is nu al droger dan in 1976, de vorige heel droge zomer. Dit is uniek en extreem.” <lees meer> Raad van State stemt in met Windpark Fryslân in het IJsselmeer 11 juli ’18, Den Haag. Vanmorgen publiceerde de Raad van State haar uitspraak naar aanleiding van de bezwaarprocedure van een grote gelegenheidscoalitie tegen de komst van Windpark Fryslân: een plan voor 90 zeer grote Windturbines in het IJsselmeer bij Breezanddijk voor de Friese kust. <lees verder> Radarsystemen beschermen vogels tegen Windturbines? Om aan de groeiende zorgen van natuurliefhebbers bij windturbines te gemoed te komen, is op initiatief van ecologenbureau Waardenburg, een radarsysteem ontwikkeld waarmee turbineparken op tijd stil gezet kunnen worden. <lees meer> Rijkswaterstaat gunt de opdracht tot het uitgraven van een extra stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden aan Van Oord Rijkswaterstaat heeft, mede namens de Vereniging Natuurmonumenten, de opdracht tot het uitgraven van een extra stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden gegund aan Van Oord. Met de ontgraving van de stroomgeul wordt meer ruimte gemaakt voor slibinvang onder water. <lees meer> 1,25 miljoen extra voor aanpak fonteinkruid De enorme groei van waterplanten in het Markermeer, de Randmeren en het IJmeer wordt aangepakt. Voor dit jaar gaat het om het maaien van de waterplanten in Markermeer en IJmeer (400 à 500 ha) en het uitbreiden van het maaien in het Randmeer (naar ca. 600 ha). <lees meer> 16-06-2018 - Bekendmaking Voornemen nieuw peilbesluit IJsselmeergebied, ministerie van Infrastructuur en Milieu 15-06-2018 - Fel protest tegen windpark bij Afsluitdijk 01-06-2018 - Uitnodiging Platform IJsselmeergebied 21 juni 2018, Smedinghuis te Lelystad 28-05-2018 - De enige vuurtoren van Amsterdam gaat weer branden 26-05-2018 - Nieuw jachthavenplan Muiden 25-05-2018 - IJsselmeergebied, Een ruimtelijk perspectief 20-05-2018 - Natuurorganisaties maken bezwaar tegen zandwinning in IJsselmeer bij Oudemirdum 18-05-2018 - Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend. 05-05-2018 - Zondvloed van spiering op IJsselmeerkust 04-05-2018 - Plannen Versterking Markermeerdijk uitgesteld 02-05-2018 - Windpark Friesland “in de Monitor” 17-04-2018 - Mag ik me even voorstellen... 15-04-2018 - Kom naar de wereldvismigratiedag op 21 april in Enkhuizen! 28-03-2018 - Waterplanten overlast in Randmeren en Markermeer aangepakt? 25-03-2018 - Verslag Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2018 22-03-2018 - Raad van State zitting over de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 21-03-2018 - ALV Onderwerp Agenda IJsselmeergebied 2050 18-03-2018 - Rijkswaterstaat gunt project Afsluitdijk aan consortium Levvel 01-03-2018 - UITNODIGING Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging 2018 24-02-2018 - IJsselmeervereniging zoekt twee nieuwe bestuursleden: Ruimtelijke Ontwikkelingen - Communicatie en Publiciteit 23-02-2018 - IJsselmeer Berichten - Voorjaar 2018 07-02-2018 - Fonteinkruid-woeker is een groot probleem 02-02-2018 - Raad van State buigt zich over Windpark Fryslân  30-01-2018 - Zienswijze op Plannen voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam 29-01-2018 - Kans op vliegtuigbotsingen met vogels is bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol 28-01-2018 - Bij plannen Nieuwe opknapbeurt Afsluitdijk wordt geen opwekking van Getijdenenergie toegepast 11-01-2018 - Hoog water voor de westoevers van het IJsselmeergebied Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Archief 2011 Archief 2010 Archief 2009 Zoek in de website