Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Archief 2011

30-12-2011 - Vroege Vogels Parade van natuur en milieuorganisaties 29-12-2011 - Geen eilandjes voor de kust van Hindeloopen 28-12-2011 - 20 miljoen voor Zonne- en Blauwe-energie op Afsluitdijk 27-12-2011 - Jubileumuitgave IJsselmeervereniging 27-12-2011 - Nieuwe IJsselmeerberichten - winter 2011/2012 18-12-2011 - Bleker moet vogels IJsselmeer beter beschermen 17-12-2011 - Bouwen Almere in het IJmeer van de baan! 14-12-2011 - Een regionale coalitie voor een mooie Afsluitdijk 13-12-2011 - Toppers kijken op het IJsselmeer! 01-12-2011 - IJsselmeerberichten december 2011 29-11-2011 - Optimalisatierapport: TBES 40% goedkoper 28-11-2011 - Jubileumviering 40 jaar IJsselmeervereniging 22-11-2011 - De nieuwe Natuurwet van staatssecretaris Bleker 21-11-2011 - Verslag van de ledenvergadering van de IJsselmeervergadering van 15 oktober 2011 14-11-2011 - Waterfront Hoorn ongerust over luwteschermen in de Hoornse Hop 31-10-2011 - Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 30-10-2011 - Leden IJsselmeervereniging voor intensievere samenwerking met VBIJ 13-10-2011 - Raad van State bekijkt bezwaren tegen windturbines bij Urk serieus   11-10-2011 - IJmeerverbinding kan twee miljard goedkoper 10-10-2011 - Bevolkingsgroei wellicht te traag voor IJmeerverbinding  09-10-2011 - Grote karekiet mascotte van het IJsselmeergebied 08-10-2011 - Crisis krijgt vat op schaalsprong Almere 07-10-2011 - Concept verslag ledenvergadering van 12 maart 2011 16-09-2011 - Evert Voogt, in memoriam 13-09-2011 - Uitnodiging VBIJ voor werksessie over biodiversiteit in het Markermeer 12-09-2011 - Ombudsman: Rijk te positief over windmolens 11-09-2011 - Nieuwe voorzitter voor de IJsselmeervereniging 10-09-2011 - Zitting bij de Raad van State over het windpark aan de Noordoostpolder bij Urk 09-09-2011 - Projectverslag VBIJ: Flevokust, een dijk en meer 08-09-2011 - IJsselmeervereniging krijgt legaat toegezegd 07-09-2011 - Uitnodiging voor de buitengewone Algemene Ledenvergadering op 15 oktober a.s. 24-06-2011 - RRAAM met een duister stedenbouwkundig perspectief 22-06-2011 - Beste Jeltje en Rep, 21-06-2011 - De Afsluitdijk en de Staatssecretaris; voor een dubbeltje op de eerste rang 20-06-2011 - Nieuwe IJsselmeerberichten - zomer 2011 14-06-2011 - Peilverhoging IJsselmeer ramp voor grondbroeders Warkumerwaard 05-06-2011 - Afsluitdijk, met 130 km langs natuurgebied 01-06-2011 - Nieuwe vogelvaartochten naar vogeleiland de Kreupel 15-05-2011 - Nieuwsbrief Markermeer IJmeer april 2011 12-05-2011 - Een lintje voor Manja Verhorst 12-05-2011 - RRAAM update april 2011 11-05-2011 - Overeenstemming natuur en recreatie IJsselmeergebied 09-05-2011 - Postadres IJsselmeervereniging gewijzigd 07-05-2011 - Nieuwe natuur versterkt afsluitdijk 02-05-2011 - Een lintje voor Wil Tjoa 10-04-2011 - Zeegroente in brak meer bij Afsluitdijk 09-04-2011 - Natuur inzetten voor veiligheid Friese IJsselmeerkust 08-04-2011 - Extra spuicomplex afsluitdijk 07-04-2011 - Nationaal Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 06-04-2011 - Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering 12 maart 2011: Frans Hijmans 05-04-2011 - RRAAM update maart 2011 31-03-2011 - De Kwade Zwaan informeert deltacommissaris 18-03-2011 - luwtescherm in het Markermeer: "Geachte mevrouw Smit," 17-03-2011 - Ledenvergadering IJsselmeervereniging kritisch over VBIJ 06-03-2011 - Stichting VBIJ in beroep bij de Raad van State tegen windmolenpark Urk 03-03-2011 - Algemene Ledenvergadering 2011 - Zaterdag 12 maart, van 13.00 tot 16.30 uur 16-02-2011 - Ecosysteem IJsselmeergebied: nog altijd in ontwikkeling 07-02-2011 - Special IJsselmeerberichten voor de leden van Natuur- en Landschaporganisaties 07-02-2011 - Klimaat verandering en Natuur in en rond het IJsselmeer 07-02-2011 - Rijksbouwmeester wil geen schaalsprong Almere 03-02-2011 - Het verdronken dromenland tussen Amsterdam en Almere 02-02-2011 - Voorlopig commentaar op "Houtskoolschets" Windstreek 2011