Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

13-04-2014 - Actie tegen windmolens op de Afsluitdijk
Onder veel belangstelling van de landelijke en lokale pers hielden twee schepen op vrijdag 11 april 2014 een half uur de brug in de Afsluitdijk open bij Kornwerderzand. Deze actie was - onder aanvoering van Alie Talhout - georganiseerd door de actiegroep Don Quichot uit Friesland. Aan beide kanten van de brug ontstonden files van 3 tot 5 kilometer. Artikel: Angèle Steentjes/Kees Schouten
Don Quichot protesteerde tegen een plan om in het IJsselmeer bij Breezanddijk (het midden van de Afsluitdijk) een groot windmolenpark aan te leggen. Een van de organisatoren was Reid de Jong, een oude bekende van de IJsselmeervereniging. Ook de IJsselmeervereniging heeft grote bezwaren tegen dit plan en was bij de actie aanwezig. De actievoerders stellen dat zo’n groot windmolenpark met hoge windmolens het IJsselmeer verprutst en de recreanten wegjaagt vanwege de horizonvervuiling, de nachtverlichting en de geluidoverlast van de ronddraaiende wieken. De automobilisten die in de file stonden kregen een flyer met uitleg over de acties. Zoals te verwachten waren de reacties wisselend. Sommigen werden boos, maar er was ook het nodige begrip voor het doel van de actievoerders. Veel aandacht trok de – jarige – topkok en bekende Nederlander Joop Braakhekke. Zeilen is een van zijn passies en zijn boot ligt in Hindelopen. ”Dit windmolenplan is onzinnig en megalomaan en het verpest ook het beschermde Waddengebied”, aldus Braakhekke. Ook was de wethouder Gea Akkerman (CDA) van Súd-West-Fryslân aanwezig, evenals een aantal raadsleden van diverse partijen, zoals Ben Walsma van de partij Gemeente Belangen Süd-West Fryslân. Opvallend was dat ook de locale PvdA-raadsleden grote bezwaren hadden tegen de windmolenplannen. Tony de Vries van de PvdA Súd-West Fryslân is er vrij duidelijk over: ‘Lokaal hebben wij een heel andere mening dan landelijk’. Overigens was bijna niemand tegen windenergie, maar wel tegen de grootschalige parken in het IJsselmeer. Over het algemeen was er een voorkeur voor het dorpsmodel, al langer bekend in Friesland. Zoals bij Jos Duindam uit Pingjum: ‘Bij ons exploiteren verschillende Friese dorpen een klein windmolenpark langs de A7 net buiten het dorp en ze delen de opbrengsten. In Pingjum konden daarmee bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers en een warmtepomp worden bekostigd voor de school en het dorpshuis. Die zijn nu energie neutraal’.