Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

31-03-2014 - Gift uit Muiden voor de IJsselmeervereniging
Het bestuur van de IJsselmeervereniging gaat een belangrijk project selecteren voor de besteding van deze gift.  Daarbij zullen we nauw overleg voeren met de gulle gevers.
De oude Stichting Muider-hardzeildagen heft zich op en het bestuur heeft een bestemming gegeven aan het batig saldo van de stichting. Eén van de gelukkigen is de IJsselmeervereniging die met een gift van € 2.000,- is bedacht. Overweging van het bestuur was dat de IJsselmeervereniging veel heeft betekend voor het open houden van het Markermeer en daarmee heel belangrijk is geweest voor het voortbestaan van de bruine vloot in Muiden. In het bestuur heeft ons lid Gerrit Portengen (sinds jaar en dag bekend als  ”Rooie Gerrit”) een warm pleidooi gehouden voor de IJsselmeervereniging
Muider hardzeildagen Gerrit Portengen Muider hardzeildagen