Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

30-04-2014 - Innoverend waterbergingsproject Koopmanspolder
Andijk: In de Koopmans polder heeft Rijkswaterstaat een bijzonder waterbergingsproject gerealiseerd. Met een visvriendelijke waterinlaat kan het water met zwemmende vis, de polder in en uit, zodat er een paai en opgroeigebied voor IJsselmeervis is ontstaan. Daarnaast is het fraai ontworpen gebied ook een rust en verblijfplaats voor vele water en weidevogels geworden. Het project is een innoverende proef die - als alle verwachtingen uitkomen - ook elders herhaald kan worden. In het bijgaande filmpje kun je een goede indruk krijgen van hoe het er uit ziet en hoe het werkt!
koopmanspolder