Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

01-04-2014 - Zeilexcursies naar vogeleiland de Kreupel 2014
De excursies worden met name duurzaam ondernomen, zeilend leggen we de route af en het eten aan boord is biologisch. Het hele programma is ook te bekijken op www.fogol.nl Als u ervaringen van anderen wilt lezen, klik dan hier om een verslag te lezen van vogelwacht Utrecht.
De komende maanden organiseert FOGOL weer een aantal vogelexcursies naar vogeleiland de Kreupel. De Kreupel is een uniek vogelgebied en alleen per boot bereikbaar! Duizenden Kokmeeuwen starten daar met het broedseizoen, de visdieven komen binnenkort weer aan. Elke week is weer anders. Hier kunt u meer lezen over het vogeleiland.
Fogol
Elke vaarexcursie heeft een ander thema, met een interessante inhoudelijke lezing aan boord.   25 mei 2014: De zwartkopmeeuw als Mediterrane aanwinst op de Kreupel 18 mei 2014: NIEUW! Vogelvaartocht voor alleengaande/vrijgezelle/single* 'vogel- en natuurmensen' 13 juli 2014: Zeilen naar de grootste visdiefkolonie van Europa 9 & 23 augustus 2014: Zeilen naar de grootste zwarte stern slaapplaats van Europa
Zeiloot bij vogeleiland de Kreupel
Onderstaand een omschrijving: 25 mei 2014: De zwartkopmeeuw als Mediterrane aanwinst op de Kreupel Spreker: Martin Poot Sinds een paar jaar broedt één van de mooiste meeuwensoorten van Europa ook op de Kreupel. Nemen de zwartkopmeeuwen verder toe op de Kreupel? Dat is een vraag die nu nog niet beantwoord kan worden, maar tijdens ons bezoek op 25 mei gaan we het zelf vaststellen. Het vogeleiland heeft blijkbaar dé faciliteiten met ook voor deze soort mogelijk in 2014 een record aantal vogels. Deze nieuwkomers uit oorspronkelijk het Mediterrane gebied broeden op de Kreupel tussen de vele kokmeeuwen en visdieven, maar wat eten zij en waar foerageren ze? En waar gaan ze in de winter precies naar toe en hoe vergaat het ze daar? Tijdens deze excursie vaart zwartkopmeeuwenonderzoeker Martin Poot mee en zal in zijn lezing, die uit twee delen bestaat, op al deze vragen een antwoord geven. Martin zal als eerste ingaan op hoe je zwartkopmeeuwen van kokmeeuwen en andere meeuwensoorten kunt onderscheiden. Daarna zal hij iets vertellen over hoe de soort Nederland heeft ontdekt en zal hij vervolgens ingaan op de broedbiologie van deze soort, waarbij ook de actuele ontwikkelingen van het broeden en levenswijze van zwartkopmeeuwen op de Kreupel aan bod komen. In het tweede deel van de lezing zal Martin een kijkje geven in hoe de in Nederland broedende zwartkopmeeuwen (waaronder vogels van de Kreupel, op basis van het ringonderzoek hier) de winter doorbrengen in met name Portugal. Vertrek Enkhuizen, 11:00u, terug 16:00u, EUR 39,50, inclusief biologische lunch.  Meer info op  www.fogol.nl ----------------- 18 mei 2014: Vogelvaartocht voor alleengaande/vrijgezelle/single* 'vogel- en natuurmensen' Spreker: Koos Dijksterhuis Nee, we gaan niet speeddaten tijdens deze vaartocht. Wel varen we naar vogeleiland de Kreupel en bekijken de duizenden vogels die we tegen komen, onderweg en op het eiland. In mei ontploft het eiland bijna van alle broedende vogels zoals kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen. De sierlijke visdieven zijn ook net begonnen aan hun broedseizoen en baltsen om ons heen. We varen vanuit de haven van Enkhuizen met het prachtige historische zeilschip de Schuttevaer. Wat deze vaartocht uniek maakt is het feit dat alle opvarenden vrijgezel zijn. De excursie is bedoeld om gelijkgestemden te ontmoeten en elkaar te leren kennen. Wellicht zoek je iemand die graag naar vogels of vlinders kijkt, met planten bezig is of je verlangt naar een partner die er ook graag op uit trekt in plaats van op de bank hangt. Maar misschien vind je het gewoon leuk om een dagje vogels te kijken met nieuwe mensen en om vriendschappen te sluiten, zodat je gezelschap hebt om vaker naar buiten te gaan. Dan is dit ook een uitstekende gelegenheid. We streven naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Na aanmelding ontvang je een mailtje waarin we onder meer vragen naar je leeftijd en geaardheid. Mocht blijken dat er zich weinig andere mensen in jouw (leeftijds)categorie hebben aangemeld, dan ontvang je daar tijdig bericht over. Mocht je je dan alsnog bedenken en van je inschrijving af willen zien, dan mag je dat uiteraard kosteloos doen tot 5 dagen voor vertrek. Vaar mee en kom terug met mooie herinneringen en foto's en wellicht een nieuwe vriendschap! Vertrek Enkhuizen,  11:00u, terug 16:00u, EUR 39,50, inclusief biologische lunch. Meer info op  www.fogol.nl ----------------- 13 juli 2014: Zeilen naar de grootste visdiefkolonie van Europa Spreker: Sjoerd Dirksen Hoe zal het de visdieven van de Kreupel in 2014 vergaan? Het IJsselmeer is een groot zoetwatermeer dat vanwege de omvang en kwaliteit plaats biedt aan omvangrijke populaties van vele vogelsoorten. De visdief is er één van. De visdief heeft hier altijd grote kolonies gehad zoals in het verleden op de schelpenbanken van de Zuiderzee voor de Friese kust. Na de aanleg van de Afsluitdijk bleef het gebied als broed- en voedselgebied in trek met kolonies bij Onderdijk en voor de Friese kust. Na de aanleg van vogeleiland de Kreupel, zijn de aantallen toegenomen. Er broeden hier nu zelfs 5000 paar visdieven, waarmee dit de grootste Europese kolonie is. In de beginjaren was het broedsucces goed, maar vanaf 2009 was het in de meeste jaren slecht. Er kwamen deze jaren vrijwel geen jongen groot. De ouders brengen niet genoeg voedsel aan. Tijdens deze excursie zeilen we langs vogeleiland de Kreupel en kunt u de visdiefkolonie met eigen ogen bekijken vanaf de boot. Natuurlijk zullen we ook veel andere vogels tegen komen onderweg en op het eiland. Op de Kreupel broeden onder meer ook aalscholvers, kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen. Tijdens deze tocht vaart Sjoerd Dirksen mee. Hij doet onder andere onderzoek naar de visdief. Aan boord geeft hij ook een korte lezing over de visdieven van de Kreupel. Hij vertelt hoe het de afgelopen jaren is gegaan, maar zal ook ingaan op de nieuwste ontwikkelingen in 2014. Zou de mogelijke sluiting van de visserij gunstig zijn voor de visdieven van de Kreupel? Vertrek Enkhuizen, 12:00u, terug 17:00u, EUR 39,50, inclusief biologische lunch.  Meer info op  www.fogol.nl ----------------- 9 én 23 augustus 2014: Zeilen naar de grootste zwarte stern slaapplaats van Europa Spreker: Jan van der Winden Wist u dat vogeleiland de Kreupel in de nazomer de belangrijkste slaapplaats is voor zwarte sterns in Europa? Tijdens deze excursie zullen we deze enorme slaapplaats van de zwarte sterns bekijken. In de nazomer is vogeleiland de Kreupel de enige plek waar je duizenden zwarte sterns bij elkaar kan zien. Onderweg zullen we al veel foeragerende visdieven en zwarte sterns tegenkomen en als we geluk hebben zien we dwergmeeuwen. We varen met de vogels mee, die richting het eiland vliegen en zullen daar het anker uitgooien of aanmeren in het haventje naast het vogeleiland. Beleef dan een zonsondergang op het IJsselmeer tussen duizenden vogels. Tijdens deze tocht vaart 'Herman Klomp prijs winnaar 2012' Jan van der Winden mee. Hij bestudeert de ecologie van de zwarte stern in binnen- en buitenland. Aan boord geeft hij een korte lezing over de zwarte stern, waarbij ook enkele spannende nieuwe feiten van recent onderzoek gepresenteerd worden. Vertrek Enkhuizen, 17:00u, terug 23:30u, EUR 49,50, inclusief biologische zomers Italiaans pastabuffet. Meer info op  www.fogol.nl