NIEUWS

28-12-2011 - 20 miljoen voor Zonne- en Blauwe-energie op Afsluitdijk
 
Het kabinet stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor twee duurzame energieprojecten op de Afsluitdijk. Het gaat om zonne-energie en een zogeheten blauwe-energiecentrale waar stroom wordt opgewekt door zoet en zout water te mengen. Ook de aanleg van een jachthaven behoort tot de mogelijkheden.

600 miljoen euro
Dat maakte Atsma vrijdagochtend bekend bij de ondertekening van het Bestuursakkoord Afsluitdijk. Het komt bovenop de al eerder aangekondigde 600 miljoen euro die het kabinet vrijmaakt om de dijk weer veilig genoeg te maken. Er komt een verstevigde toplaag over de volle lengte van de dijk. Verder is er 200 miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van de sluizen, die overtollig water uit het IJsselmeer afvoeren naar de Waddenzee.

Hoogwater
De Afsluitdijk is in 1932 gebouwd. In de huidige staat voldoet de waterkering niet langer om het land gegarandeerd tegen hoogwater te beschermen, aldus het ministerie. De werkzaamheden beginnen in 2015.

Waterbouwkundig visitekaartje
Regionale overheden en de provincies Friesland en Noord-Holland hebben de afgelopen maanden in kaart gebracht welke extra projecten langs en op de dijk kunnen worden opgezet. Het idee daar achter is dat de Afsluitdijk niet alleen het achterland moet beschermen tegen de zee, maar ook een recreatieve, toeristische en natuurfunctie heeft. ,,Naast een veilige waterkering moet de Afsluitdijk een waterbouwkundig visitekaartje zijn,'' aldus het ministerie.

Bron: ANP


logo klein
<< Terug