IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 36 - 13 december 2017

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

Op naar 50 jaar IJsselmeervereniging, plannen voor 2018!

Op 4 november j.l. vierden wij met een geslaagd symposium en een mooi jaarboek het 45 jarig bestaan. Daarbij viel op dat er veel aan de hand is in het IJsselmeergebied en dat de aandacht van jong en oud voor het gebied toeneemt. Ook het komend jaar neemt het bestuur zich voor, om aan de hand van een aantal thema’s zo veel mogelijk bij te dragen aan een gunstige ontwikkeling van landschap en natuur van het IJsselmeergebied.

Lees verder

De IJsselmeervereniging zoekt twee nieuwe bestuursleden

Na jaren trouwe dienst gaan twee bestuursleden van onze vereniging afscheid nemen. Voor hun functies zoeken we twee enthousiaste nieuwe bestuurders. Het bestuurslidmaatschap van de IJsselmeervereniging is vooral een “doe functie” in een bestuurs-team dat klaar staat voor een belangrijke periode voor het IJsselmeergebied, waar momenteel veel aan de hand is. Bestuursleden worden voor een periode van 4 jaar benoemd.

Lees verder

Wandelen in de geest van Jac. P. Thijsse

Op woensdag 29 november verscheen bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig de wandelgids ‘Wandelen in de geest van Jac. P. Thijsse’. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Hester Wandel. Zij is conservator van het Zaans Museum waar de aquarellen uit de bekende Verkade-albums worden bewaard. Er zijn in Nederland niet veel gepassioneerder ambassadeurs voor het wandelen in de natuur geweest dan Jac. P. Thijsse.

Lees verder

Jubileumboek

Een nieuwe uitgave van de IJsselmeervereniging n.a.v.
 het 45-jarig bestaan.
MEER INFO

2017 - 2018

De IJsselmeervereniging
 wenst u prettige feestdagen
 en een goed 2018.

24 maart 2018

Op deze datum zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Dus noteer deze datum alvast in uw agenda.

“Het mysterie van de mest” en Natuurmonumenten als aquariumliefhebber

De onlangs aangetreden nieuwe minister van het nieuwe ministerie van Landbouw Carola Schouten sprak zich onlangs ferm uit over de geconstateerde grootschalige mestfraude in ons land. Boeren lozen op allerlei manieren buiten de administratie om mest en blijken heel handig met lege mestwagens rond te rijden om dit zodoende te maskeren. Sinds jaar en dag groeit er een diepe tegenstelling tussen de gevestigde wetenschappers met nauwe banden met de landbouwlobby en de kritische wetenschappers en natuurclubs die het huidige mestbeleid zien mislukken. .

Lees verder

Texel Big Day 2018: 2e vogelrace voor het goede doel

Vogelliefhebbers opgelet! Op 12 mei 2018 organiseren Nationaal Park Duinen van Texel en Vogelinformatiecentrum Texel in samenwerking met Vogelbescherming Nederland voor het tweede jaar de Texel Big Day. Het goede doel dit jaar: de huiszwaluw. Tijdens deze vogelrace proberen teams van vogelaars in 24 uur zoveel mogelijk vogelsoorten te zien op Texel.

Lees verder

Een zeer geslaagde ontmoeting tussen jonge en oudere liefhebbers van het IJsselmeergebied

Op 4 november j.l. vierde de IJsselmeervereniging haar 45-jarig bestaan met een jubileum symposium in het Zuiderzeemuseum. Belangrijke doelstelling daarbij was gesprek over de toekomst van het IJsselmeergebied te organiseren tussen jongeren, volwassenen en ouderen. Natuur- en landschapsorganisaties krijgen vaak het verwijt een aangelegenheid te zijn van de grijze babyboom generatie en daarin zit zeker een kern van waarheid.

Lees verder

IJsselmeervereniging heeft bezwaar tegen de voorgenomen Peilbesluiten voor het IJsselmeergebied

Rijkswaterstaat (RWS) bereidt een wijziging van het peilbesluit voor het IJsselmeergebied voor. In dit peilbesluit staat hoe hoog het water hoort te staan in de meren van het IJsselmeergebied. Voor de randmeren verandert er vrijwel niets, maar de peilen in het IJsselmeer en Markermeer/IJmeer wel. Van een vast streefpeil gaat RWS over op een flexibel peil....
n 20 cm in de zomer en 35 cm in de winter, terwijl ten behoeve van de zoetwatervoorraad in droge periodes het peil in het voorjaar 10 cm zal worden opgezet.

Lees verder

Marten Biermanprijs voor Professor ir. F.J. Palmboom

Tijdens het jubileumsymposium van de IJsselmeervereniging - op zaterdag 4 november j.l. in het Zuiderzeemuseum - werd de ir. Marten Biermanprijs uitgereikt aan professor Frits Palmboom voor zijn verdienste voor het IJsselmeergebied. Palmboom deed 3 jaar onderzoek naar de landschappelijke kwaliteiten van het IJsselmeergebied in het kader van de Van Eesterenleerstoel aan de TU Delft.

Lees verder

Grote groep deskundigen roepen kabinet op het Deltalandschap beter te gaan beheren

Ons land werd en wordt gevormd door het estuarium of de delta van grote rivieren: de Schelde, de Maas, de Rijn en de IJssel. Sinds mensenheugenis is Nederland verbonden met deze waterrijke ligging en maakt een belangrijk deel uit van het succes van Nederland als internationaal economisch en cultureel zwaartepunt. Toch wordt er slordig omgesprongen met dit erfgoed, want bij de ontwikkeling van een aantal grote plannen is er geen samenhang in de ruimtelijke inrichting van onze Delta.

Lees verder

De bodem van het Markermeer

Het gaat niet goed met het Markermeer: vogels en vissen zijn er hard achteruit gehold sinds dit stukje IJsselmeer is ingedamd door de Houtribdijk. Onderzoek van de bodem moet uitwijzen wat er precies misgaat in het water. Biologen Harm van der Geest en Arie Vonk van de Universiteit van Amsterdam onderzoeken sinds drie jaar de bodem van het Markermeer. Dat meer, het stukje IJsselmeer achter de in 1976 aangelegde Houtribdijk, is de laatste jaren veel in het nieuws. Het is water zonder dynamiek, waar het niet goed gaat met de vogels en de vissen.

Lees verder

Wetenschappers en vissers zijn het eens: er zit bijna geen vis meer in het IJsselmeer en Markermeer

In een gezamenlijk rapport zijn zij het eens geworden over wat de belangrijkste veroorzakers zijn van de sterke achteruitgang van het dierlijk leven in het IJsselmeergebied: Het komt door erg schoon water, een te kunstmatige afsluiting en onnatuurlijke inrichting van de meren. Te veel visserij door beroepsvissers en aalscholvers doet de zaak geen goed. Verder zijn de delen met de vruchtbaarste bodems ingepolderd en leveren geen bijdrage meer aan de voedsel voorraad voor gehele voedselketen.

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

Enkhuizen bij Kaarslicht - zaterdag 23 december

Op zaterdag 23 december 2017 wordt een deel van Enkhuizen alleen door kaarsen, waxinelichtjes en lantaarns verlicht. Dit zorgt voor een sprookjesachtige sfeer in een monumentaal gedeelte van de stad. Op diverse locaties langs de route vindt u inloopconcerten. U kunt hier genieten van optredens van verschillende grote en kleine koren en muziekensembles. Om 18.50 uur wordt het evenement geopend vanaf de stoep voor het stadhuis.
Meer info: Enkhuizen bij kaarslicht

Zuiderzeelicht za 23 dec 2017 - zo 7 jan 2018

De maan schijnt, de wind waait en misschien sneeuwt het… Wandel deze kerstvakantie door de sfeervolle donkere straatjes van het Zuiderzeemuseum en beleef het verhaal van het vrouwtje van Stavoren. Arthur Japin bewerkte dit indrukwekkende verhaal; het Zuiderzeelicht vertelt het verhaal via geluid, beeld en licht.
Meer info: Zuiderzeelicht

Het Eerste Friese schaatsmuseum Hindeloopen

Friesland is natuurlijk hét Mekka van de schaatssport, en waar kunt u dan ook beter terecht voor een schaatsmuseum? Precies, nergens, vandaar dat u in de plaats Hindeloopen terecht kunt voor het Eerste Friese schaatsmuseum. In dit museum in Friesland ontdekt u de eeuwenlange historie van de schaatssport. Het museum is gevestigd in een prachtig karakteristiek pand in Hindeloopen.

Meer info: Eerste Friese schaatsmuseum

Icoon Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een unieke plek in de wereld. Na 85 jaar intensief gebruik is het nu tijd voor een grootschalige renovatie. Met Icoon Afsluitdijk levert ontwerper Daan Roosegaarde, een bijdrage aan het versterken van de iconische waarde van de Afsluitdijk. Alle ontwerpen van Icoon Afsluitdijk zijn voor iedereen na zonsondergang (vanaf 18.00 uur) gratis te bezichtigen. Windvogel en Glowing Nature zijn tot 21 januari 2018 te zien.
Meer info: Icoon Afsluitdijk

Museum Batavialand - Lelystad

In het museum van Batavialand word je meegenomen op een reis door de Nederlandse geschiedenis die 7000 jaar geleden begint. Wist je dat er toen al mensen woonden in het gebied dat nu Flevoland is? Je leert alles over deze geschiedenis in de tentoonstelling Oer! Het gebied dat nu Flevoland is heeft diverse gedaantes gehad. Waar het 7000 jaar geleden land was, kwam daarna water en uiteindelijk hebben we er in de 20e eeuw weer land van gemaakt.
Meer info: Batavialand

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

IJsselmeervereniging
p.a. Huizingastraat 4
2313 PW LEIDEN

Telefoon: 06-46046085
Website: www.ijsselmeervereniging.nl
Email:
info@ijsselmeervereniging.nl