Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

De IJsselmeervereniging zoekt twee nieuwe bestuursleden:  voor de functie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Communicatie en Publiciteit.
Na jaren trouwe dienst gaan twee bestuursleden van onze vereniging  afscheid nemen. Voor hun functies zoeken we twee enthousiaste nieuwe bestuurders. Het bestuurslidmaatschap van de IJsselmeervereniging is vooral een “doe functie” in een bestuurs-team dat klaar staat voor een belangrijke periode voor het IJsselmeergebied, waar momenteel veel aan de hand is. Bestuursleden worden voor een periode van 4 jaar benoemd en hun onkosten worden vergoed. We zorgen voor een verantwoorde inwerk situatie:  Voor de portefeuille ruimtelijke ontwikkelingen is een van de twee functies vacant en het huidige lid is beschikbaar om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid taken te verdelen. Voor de portefeuille communicatie en publiciteit wordt het huidige bestuurslid vrijwilliger en hij ondersteunt vooralsnog de het nieuwe bestuurslid in zijn/haar taken. De activiteiten ter verwezenlijking van de doelstelling van de IJsselmeervereniging beslaan een drietal evenwaardige gebieden: 1. kennisverwerving en kritisch volgen en beïnvloeden van de bestuur en beleid van belangrijke gremia rondom het IJsselmeergebied, waaronder vooral de provincies; 2. Het voeren van procedures op het gebied van inspraak en bestuurlijk recht met het oog op voorkoming van onwenselijke - en het stimuleren van wenselijke ontwikkelingen; 3. Het maatschappelijk verspreiden van kennis, inzicht en betrokkenheid bij de grote nationale waarde van de natuur, het landschap en de cultuurhistorie van het IJsselmeergebied. Het eerste beleidsveld omvat de portefeuille van het bestuursduo ruimtelijke ontwikkelingen. Het derde beleidsveld omvat de portefeuille van de het bestuurslid communicatie en publiciteit. Voorwaarde voor het beheren van beide portefeuilles is het hebben van (of willen verwerven van) behoorlijke kennis en meer dan gemiddelde betrokkenheid bij het IJsselmeergebied. Enthousiasme en geloof in de mogelijkheden van onze vereniging om echt iets te betekenen voor het behoud van de natuur en schoonheid van het IJsselmeergebied is waar het om gaat. Ook zijn voor beide functies een aantal vaardigheden van belang. Het gaat hierbij vooral om schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Voor de functie ruimtelijk beleid is affiniteit met de beleidsvorming op het gebied van natuur en landschap van belang. Voor de functie communicatie en publiciteit- enige kennis en vaardigheid op het gebied van de totstandkoming van communicatiemiddelen zoals ons magazine, de website, een digitale nieuwsbrief en sociale media zoals face-book, wel erg nuttig. Belangstelling? Reageer naar info@ijsselmeervereniging , met een beknopt cv. We nodigen je graag uit voor een gesprek.