Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

IJsselmeervereniging heeft bezwaar tegen de voorgenomen Peilbesluiten voor het IJsselmeergebied
Rijkswaterstaat (RWS) bereidt een wijziging van het peilbesluit voor het IJsselmeergebied voor. In dit peilbesluit staat hoe hoog het water hoort te staan in de meren van het IJsselmeergebied. Voor de randmeren verandert er vrijwel niets, maar de peilen in het IJsselmeer en Markermeer/IJmeer wel. Van een vast streefpeil gaat RWS over op een flexibel peil van 20 cm in de zomer en 35 cm in de winter, terwijl ten behoeve van  de zoetwatervoorraad in droge periodes het peil in het voorjaar 10 cm zal worden opgezet.
Op het ontwerp voor dit peilbesluit heeft de IJsselmeervereniging een zienswijze ingediend. De IJsselmeervereniging vindt, dat het peilbesluit te weinig bijdraagt aan verbetering van de natuur in het gebied. Zo mist de IJsselmeervereniging acties om het gebied een meer esturarien karakter met zoet-zout-overgangen en meer dynamiek te geven en draagt het peilbesluit ook niet bij aan de mogelijkheid om de Houtribdijk van openingen te voorzien. De IJsselmeervereniging pleit al jaren voor meer dynamiek en een open Houtribdijk. Lees verder: 1) voor de “Zienswijze van de IJsselmeervereniging” (169 Kb .pdf) 2) en de “MER - Peilbesluit IJsselmeergebied” (7.4 Mb .pdf)
In dit overzicht uit de Milieu Effect Rapportage (MER) is goed te zien voor wie de peilplannen bedoelt zijn: de enige plusjes staan bij de LANDBOUW. Bij de NATUURWAARDEN staan steeds minnetjes. (klik op het overzicht voor betere leesbaarheid)
Effectbeoordeling basisalternatief