Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Grote groep deskundigen roepen kabinet op het Deltalandschap beter te gaan beheren
Oproep professor Han Meyer (TU Delft) voor een beter beheer van Deltalandschap Nederland Ons land werd en wordt gevormd door het estuarium of de delta van grote rivieren: de Schelde, de Maas, de Rijn en de IJssel. Sinds mensenheugenis is Nederland verbonden met deze waterrijke ligging en maakt een belangrijk deel uit van het succes van Nederland als internationaal economisch en cultureel zwaartepunt. Toch wordt er slordig omgesprongen met dit erfgoed, want bij de ontwikkeling van een aantal grote plannen is er geen samenhang in de ruimtelijke inrichting van onze Delta. Dat kan niet langer zo: “Elk van die verbouwingen zal grote gevolgen hebben voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zonder afstemming en samenhang kan het niet. Dan dreigt versnippering en teloorgang van de ruimtelijke kwaliteiten van onze landschappen en steden.” Aldus professor Han Meyer die hierin gesteund wordt door een grote groep van deskundigen die het kabinet oproepen hier serieus werk van te maken. De IJsselmeervereniging is aangenaam verrast met deze oproep, want die sluit nauw aan bij onze visie op het beheer van het IJsselmeergebied, een belangrijk deel van de Nederlandse delta. Laten we hopen dat onze Haagse politici de frisse zeewind voelen die uit gaat van deze oproep en de toekomst van ons Deltalandschap veilig stellen. Lees verder uit het NRC: Herstel veerkracht van de delta eist visie van Rutte