Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Wandelen in de geest van Jac. P. Thijsse
Op woensdag 29 november verscheen bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig de wandelgids ‘Wandelen in de geest van Jac. P. Thijsse’. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Hester Wandel. Zij is conservator van het Zaans Museum waar de aquarellen uit de bekende Verkade-albums worden bewaard. Er zijn in Nederland niet veel gepassioneerder ambassadeurs voor het wandelen in de natuur geweest dan Jac. P. Thijsse. Met deze wandelgids eren publicist Wim Huijser en routemaker Rob Wolfs de oprichter van Natuurmonumenten in 13 prachtige natuurwandelingen in de streken waarover Thijsse met zoveel enthousiasme schreef. Leidraad voor de ontwikkeling van deze routes vormt de reeks prachtig geïllustreerde plaatjesalbums van Verkade, waarvoor Thijsse vanaf het begin van de vorige eeuw verantwoordelijk was. We wandelen langs Onze groote rivieren en De IJsel en struinen door de Blonde duinen. Even herleven zijn wandelingen Langs de Zuiderzee en Het Naardermeer en kunnen we –net als hij toen– al wandelend genieten van het land Waar wij wonen. En passant worden we deelgenoot gemaakt van de beweegredenen van ‘s lands grootste koekenbakker om meer dan 2 miljoen fraaie albums over Neerlandsch mooiste plekjes op de markt te brengen. De wandelgids is voor € 14,95 te koop bij de betere boekhandel in Nederland en België en op de website van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig www.gegarandeerdonregelmatig.nl  Wandelen in de geest van Jac. P. Thijsse Wim Huijser, Rob Wolfs 112 pagina’s, 21,0 x 12,6 cm (staand) Verkoopprijs: € 14,95 ISBN: 978-90-78641-62-9