Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Marten Biermanprijs voor Professor ir. F.J. Palmboom
Tijdens het jubileumsymposium van de IJsselmeervereniging - op zaterdag 4 november j.l. in het Zuiderzeemuseum - werd de ir. Marten Biermanprijs uitgereikt aan professor Frits Palmboom voor zijn verdienste voor het IJsselmeergebied. Palmboom deed 3 jaar onderzoek naar de landschappelijke kwaliteiten van het IJsselmeergebied in het kader van de Van Eesterenleerstoel aan de TU Delft. Hij stelde ondermeer de 10 Gouden Regels op voor het beheer van het IJsselmeergebied-landschap. De naamgever van de prijs Marten Bierman kon wegens ziekte helaas niet aanwezig zijn bij de uitreiking. Op de oorkonde van de prijs staat: De IJsselmeervereniging vond ooit haar oorsprong in het weren van aanslagen op het gebied. Zij doet dat nog steeds. Maar ervaart ook dat een stip op de horizon nodig is om het elan te versterken. Die stip is het zoveel mogelijk herstellen van de estuariene condities.  De door Prof. Frits Palmboom geformuleerde regels en de  getekende  inspirerende beelden om  het open landschap te  behouden en te versterken, zijn daarvoor een wezenlijke bijdrage. U leert ons weer met liefde naar het landschap om te zien en de openheid en de intimiteit van het IJsselmeer te versterken, daarom kennen wij de Marten Biermanprijs 2017 toe aan: Prof.ir. F. J. Palmboom Na een lange periode als voorzitter van de IJsselmeervereniging nam Marten Bierman in juni 2010 afscheid en bij die gelegenheid werd door de IJsselmeervereniging de Marten Biermanprijs ingesteld. De prijs - een oorkonde en plastiek -  wordt eens per twee jaar uitgereikt aan diegene die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud of verbetering van het natuurlijk en open IJsselmeergebied.