Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Wetenschappers en vissers zijn het eens: er zit bijna geen vis meer in het IJsselmeer en Markermeer
In een gezamenlijk rapport zijn zij het eens geworden over wat de belangrijkste veroorzakers zijn van de sterke achteruitgang van het dierlijk leven in het IJsselmeergebied: Het komt door erg schoon water, een te kunstmatige afsluiting en onnatuurlijke inrichting van de meren. Te veel visserij door beroepsvissers en aalscholvers doet de zaak geen goed. Verder zijn de delen met de vruchtbaarste bodems ingepolderd en leveren geen bijdrage meer aan de voedsel voorraad voor gehele voedselketen. Kortom de gevolgen van de afsluiting en inpoldering gevoegd bij onze ijverige waterzuivering (terug naar niveaus uit de jaren 50 van de vorig eeuw!) hebben niet alleen gezorgd voor de verandering van zout naar zoet, maar ook voor een gigantische verschraling van de natuur in het IJsselmeergebied. De samenwerkende partijen in Stichting Transitie IJsselmeer hebben besloten nu ook gezamenlijk met oplossingen te gaan komen. Wij van de IJsselmeervereniging kennen die oplossingen al: doorbreek (op veilige wijze) de afsluitingen en compartimentering, de dynamiek moet terug. Want dan kan de natuur zelf voor oplossingen zorgen. Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat afdamming van estuaria tot grote afbraak van de biodiversiteit zorgt. Veilige oplossingen bestaan maar kosten geld. Lees verder: Het artikel van Sportvisserij Nederland (Visionair) - 482kb .pdf Of Het onderzoeksverslag van de Stichting Transitie IJsselmeer - 274kb .pdf)