Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

12-02-2013 - Algemene Ledenvergadering 23 maart 2013 (update 21-03-2013)
We nodigen u gaarne uit voor de Algemene Ledenvergadering op: zaterdag 23 maart 2013 - aanvang 14.00 uur Locatie: Mirror Paviljoen (Hemmeland)  Waterlandse Zeedijk 1 1141 LC  Monnickendam Bereikbaar: Per bus: vanaf Amsterdam lijn 311 en 315. Eindpunt busstation Monnickendam: nog 4 minuten lopen. Per auto: volg borden Hemmeland, daarna Mirror Paviljoen: gratis parkeren.
Het programma van de middag ziet er als volgt uit:
► 14.00 uur tot 15.00 uur      Algemene ledenvergadering (agenda: zie bijlage)   ► 15.00 uur tot 15.30 uur      Pauze en inloop voor deelnemers en belangstellenden voor de forum discussie.   ► 15.30 uur tot 16.30 uur      Forumdiscussie, met als thema:      Natuurontwikkeling in het Markermeer en de mogelijkheden van een doorlaatbare Houtribdijk  
Al bij de start van de Stichting VBIJ (nu Blauwe Hart) is een toekomstvisie gepresenteerd, die erop neer komt dat het voor de natuur eigenlijk noodzakelijk is om de open verbinding van IJsselmeer en Markermeer met de Waddenzee weer zo veel mogelijk te herstellen. De vraag is of de natuurontwikkeling in het Markermeer, en dan met name het plan voor de Markerwadden, dit ideaal  dichterbij brengt. Over deze vraag buigen we ons zaterdag 23 maart tijdens de ALV van de IJsselmeervereniging. Inleidingen door:
Hesper Schutte, Natuurmonumenten over de Markerwadden   Flos Fleischer, directeur Stichting Blauwe Hart,     over het onderzoek Toekomstbestendig  Markermeer/IJmeer (TBES)   Marten Bierman, oud voorzitter IJsselmeervereniging,     over de lange termijn visie van IJsselmeervereniging/Blauwe Hart.    
Na de inleidingen kunt u onder leiding van Jos Teeuwisse over het onderwerp discussiëren met een forum van de drie sprekers.