Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Ruim 100 miljoen voor natuur in het IJsselmeergebied
Publicatie: 26 november 2019
Ruim de helft van het budget voor natuurherstel van de grote wateren is toegewezen aan het IJsselmeergebied. De IJsselmeervereniging is verheugd dat er nu voor het eerst een flinke som ter beschikking komt voor de natuur en de rehabilitatie van het ecosysteem van het IJsselmeergebied. Wat betreft de Marker Wadden wil het Rijk eerst de evaluatie van de ecologische effecten afwachten voor in verdere uitbreiding te investeren. Prioriteit is gegeven aan vijf kleinere, deels al opgestarte projecten.
PAGW - Programma Aanpak Grote Wateren De investeringen voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) die het Rijk tot en met 2032 wil doen zijn inmiddels bekend. Met de PAGW wil het Rijk de achteruitgang van de waterkwaliteit en de natuur voorkomen, wat verplicht is vanuit de Vogel-en Habitatrichtlijn (Natura2000) en de Kaderrichtlijn Water. En ook om ruimte voor economische ontwikkeling te maken.
Oostvaardersoevers
Marker Wadden fase 2 pas als fase 1 geëvalueerd… Er is niet gekozen voor de uitbreiding van de Marker Wadden. Men wil eerst de evaluatie van Marker Wadden fase 1 afwachten. De projectkosten voor de Marker Wadden fase 2 besloegen met € 90 mln. al bijna de helft van het totaal gereserveerde bedrag van € 248 mln. voor natuurherstel. Prioriteit voor kleinere projecten Vijf van de tien geselecteerde projecten in de PAGW betreffen het IJsselmeergebied. Gereserveerd is voor Oostvaardersoevers €45 mln. Friese IJsselmeerkust € 8 mln. Noord-Hollandse Markermeerkust. € 20 mln. Wieringerhoek € 37,5 mln. Bijdrage duurzame visserij IJsselmeer € 1,25 mln.
Oostvaardersplassen vanaf de WTC toren in Almere
Marker Wadden