Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Galgeriet en Enkhuizerzand: plannen definitief vastgesteld
Publicatie: 5 november 2019
Op de website en in de nieuwsbrief is al meerdere malen aandacht besteed aan de plannen van de gemeente Waterland voor de bebouwing van het Galgeriet aan de Gouwzee in Monnickendam en de plannen van de gemeente Enkhuizen voor het Enkhuizerzand met een villapark aan het IJsselmeer. In beide gevallen hebben de gemeenteraden de plannen definitief vastgesteld.  
Bij het Enkhuizerzand hebben, mede als gevolg de protesten van de IJsselmeervereniging, omwonenden en het Zuiderzeemuseum, er toe geleid, dat de plannen fors zijn aangepast. In plaats van een villapark ver in het IJsselmeer is nu de kustlijn gehandhaafd. De IJsselmeervereniging blijft desondanks vinden, dat dit plan niet door moet gaan. Het villapark wordt veel te grootschalig en de bebouwing te hoog, waardoor het zicht op de oude stad Enkhuizen te veel wordt belemmerd. Ook het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum wordt te veel ingesloten. De verdere procedure is wat ingewikkeld. Tot half december hebben provincie Flevoland of de minister van Infrastructuur de mogelijkheid om de gemeente een aanwijzing te geven, omdat zij in hun zienswijzen ook grote bezwaren hadden tegen dit plan. Pas daarna wordt het plan bekend gemaakt en is er, als dat nog nodig is, de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. Als het plan ongewijzigd blijft zal de IJsselmeervereniging, zo mogelijk samen met andere bezwaarden, beroep instellen. Het plan Galgeriet is bij de raadsbehandeling ongewijzigd gebleven. Ook hier is de hoge bebouwing vlak voor een historische stad het grootste bezwaarpunt. De gemeente heeft op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief het plan nog niet bekend gemaakt. De IJsselmeervereniging overlegt met plaatselijke tegenstanders over de mogelijkheden van een beroep bij de Raad van State.
Gemeenteraad buigt zich over de plannen Enkhuizerzand
Plan Galgeriet nog onbekend