Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Onderzoek vogels en windmolens IJsselmeergebied
Publicatie: 19 juni 2019
De IJsselmeervereniging maakt zich zorgen over de gevolgen van de vele windmolenparken in het IJsselmeergebied voor de vogels in dat gebied. Vogels waar het in een aantal gevallen ook al door andere oorzaken slecht mee gaat. De laatste maanden is het bestuur van de IJsselmeervereniging in gesprek met de initiatiefnemers van Windplanblauw. Dit windpark vervangt de bestaande molens tussen Lelystad en de Ketelbrug door een dubbele rij nieuwe en grotere windmolens, verder van de dijk af. De IJsselmeervereniging trad in overleg met de initiatiefnemers van Windplanblauw, omdat wij vooral zorgen hebben voor de toestand van de vogels in het gehele IJsselmeergebied. Vogels vormen een belangrijk onderdeel van het ecosysteem. De initiatiefnemers van Windplanblauw, SwifterwinT en Vattenfall, hebben begrip getoond voor de zorgen van de IJsselmeervereniging voor de toestand van vogelsoorten in het IJsselmeergebied. De gesprekken hebben er toe geleid, dat er afspraken zijn gemaakt om gedegen onderzoek te gaan doen naar het gedrag van vogels rond windparken in het IJsselmeergebied. Het onderzoek zal drie tot vijf jaar gaan duren. Dat onderzoek wordt voorbereid met de beste ecologisch deskundigen op dit gebied om te weten te komen wat er al bekend is en, vooral, wat er nog niet bekend is. Dat moet leiden tot een duidelijke onderzoeksvraag die via een offerte-procedure, gefaciliteerd en gefinancierd door Windplanblauw, bij een onderzoeksbureau zal worden neergelegd. De regie van dit proces ligt bij de IJsselmeervereniging en Windplanblauw gezamenlijk. De afspraken zijn neergelegd in een overeenkomst tussen de initiatiefnemers van Windplanblauw en de IJsselmeervereniging. Die overeenkomst hebben de partijen op dinsdag 4 juni 2019 getekend in Swifterbant. Meer info: windplanblauw.nl