Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Excursies Marker Wadden
Publicatie: 2 juni 2019
Graag brengen we u op de hoogte over de excursies naar Marker Wadden. Het eiland ontwikkelt zich snel en ligt er nu geel bij; velden vol moerasandijvie staan in bloei en de broedvogels vestigen zich weer. Er staan dan ook veel excursies op de planning de komende maanden. In het kort de excursies: de meeste extra lang, het eiland is groot en om alles rustig te kunnen bekijken heb je wel even de tijd nodig. Met een presentatie onderweg over de bouw en ontwikkelingen van het eiland, de (broed) vogels en het lopende onderzoek. Vogelgidsen om mee te wandelen, maar zelfstandig kan natuurlijk ook. Informatie (en leenkijkers) aan boord. Varen per zeilboot. Meestal vanaf Enkhuizen, soms Lelystad. Meer info met het programma: https://www.fogol.nl