Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Zitting Raad van State in Den Haag - februari 19 @ 11:30
Op dinsdag 19 februari om 11:30 uur komt de Raad van State bijeen om de partijen te horen over de komende dijkversterking van de Zuyderzeedijk. Het adres is Kneuterdijk 22, Den Haag. Het betreft een zogenaamde Voorlopige Voorziening. Onze eis is dat de Alliantie Markermeerdijken nog niet met de werkzaamheden mag beginnen totdat er een uitspraak is van dezelfde Raad van State in een bodemprocedure die later in het jaar zal plaatsvinden. In de bodemprocedure vragen we om een periode van uitstel waarin we tijd krijgen om samen met bewoners en een team van onafhankelijke deskundigen te onderzoeken of er een minder ingrijpende manier is om de dijk veilig te versterken. Zo wil de Alliantie over 40% van de dijk asverschuiving toepassen. Hierbij bouwt men eerst een nieuwe dijk in het water waarna en de oude dijk wordt afgegraven. En bij Scharwoude komt een oeverdijk van 200 meter breed met strekdammen van 600 meter. Dat zijn twee Eiffeltorens achter elkaar. We vrezen een te grote aantasting van de leefomgeving en de risico’s bij zulke majeure ingrepen. Aan oplossingen als asverschuiving en oeverdijk is wel flink gerekend, maar het zijn nieuwe technieken die nog niet zijn beproefd met alle risico’s van dien. En er zijn goedgekeurde alternatieven voorhanden die de dijk intact laten, niet duurder zijn en minder overlast veroorzaken. Denk aan de JLD dijkankers van Jos Karsten die onlangs succesvol zijn toegepast bij een dijkversterking in Amsterdan in de Watergraafsmeer. Het is belangrijk om in grote getale aanwezig te zijn bij de zitting om te benadrukken dat wij ons oprecht zorgen maken. Niet dat de rechters zich zo makkelijk laten beïnvloeden, maar ze zullen allicht iets rechter op gaan zitten. Links naar de website Stichting Zuyderzeedijk: https://www.stichtingzuyderzeedijk.nl/2019/01/12/beroepschrift-aanvraag-voorlopige- voorziening https://www.stichtingzuyderzeedijk.nl/event/zitting-raad-van-state-in-den-haag/
Voorlopige voorziening Dijkversterking Markermeerdijk
De IJsselmeervereniging steunt de bewoners en actiegroepen tegen het ontwerpplan voor de dijkversterking van de Markermeerdijk met kennis en ervaring. Samen met de Stichting Zuyderzeedijk en individuele bewoners hebben wij beroep aangetekend tegen het ontwerpplan bij de Raad van State.
Demonstratie van bewoners op 21 november 2018 in Den Haag.  Ir. Frank Spaargaren en Helen Kuipers in gesprek met de voorzitter van de Tweede Kamer Commissie I&W
(artikel opgemaakt 10-02-2019)