Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Peilbesluit IJsselmeer
Samen met “It Fryske Gea”, Vogelbescherming Nederland, de Vereniging Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland heeft de IJsselmeervereniging zo’n reactie ingediend. Belangrijk is dat het peilbeheer meer gaat rekening houden met de belangen van de natuur. Maar het kan natuurlijk nog veel beter, want de nadruk ligt nog steeds erg op de belangen van de landbouw, de zoetwatervoorraad en uiteraard de waterveiligheid. Binnen de bandbreedte van het “streefpeil” zijn nog de nodige mogelijkheden om meer rekening te houden met de natuurlijker oevers en de omstandigheden voor broedvogels. Vanuit onze vereniging vragen wij rekening te houden met een doorlaatbare Houtribdijk, wat gezien de beoogde gelijke peilen van Markermeer en IJsselmeer goed zou moeten kunnen. Download hier: De ingediende zienswijze én het peilbesluit zelf (3.4Mb .pdf) Brief: Zienswijze notitie reikwijdte en detailniveau peilbesluit ijsselmeer (380Kb .pdf)
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereid een besluit voor ten aanzien van een nieuw peil beheer van het IJsselmeergebied. Daarvoor is onlangs een “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Peilbesluit IJsselmeergebied” gepubliceerd. Daarop kunnen belanghebbende een zogenaamde “zienswijze” indienen. (inspraakreactie).