Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

13-12-2013 - Lelystad stemt op dinsdag 17 december over omstreden Plan Flevokust
Dinsdag 17 december wordt een spannende dag voor Lelystad en het IJsselmeer. De gemeenteraad beslist dan over het plan Flevokust, oftewel over de komst van een containeroverslaghaven en van BRC (Van Bentum Recycling). Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden geraakt. De aanleg van de containeroverslaghaven is alleen haalbaar als er naast deze containeroverslag een groot industrieterrein komt. Volgens het college van Lelystad dient dit terrein 8 meter opgehoogd te worden. Dit zal worden gedaan door BRC met secundaire bouwstoffen, dit zijn grondstoffen die zijn vrijgekomen als of bereid zijn uit reststoffen. Het kan hier wel degelijk gaan om gevaarlijke stoffen voor volksgezondheid en milieu. BRC kan hier storten wat ze wil.
Milieudelicten Het college van burgemeesters en wethouders ziet wel wat in deze dubbeldeal, aldus Henk Soomers, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad. ‘Lelystad kent een relatief hoge werkloosheid en met deze containeroverslag hopen wij banen te creëren. Alleen beseffen wij dat er kanttekeningen bij te plaatsen zijn.’   Jeantiënne van der Hoek van Leefbaar Lelystad benoemt deze kanttekeningen: ‘Welke arbeid haal je hierheen met een containeroverslaghaven en de activiteiten van BRC? Het is veelal laaggeschoolde arbeid, waarvoor nu vooral Oost-Europeanen worden geworven. De hoeveelheid werkgelegenheid die je hier mee creëert is ook zeer onzeker. Ook vraag ik mij af of de overslag überhaupt levensvatbaar is. De haven van Amsterdam heeft zich niet voor niets teruggetrokken uit het project. Zo is voor het havenbedrijf het voldoen aan haar rendementseis en de beperking van de financiële risico's een belangrijke overweging. En dit kon niet worden waargemaakt bij de Flevokust.’  Van der Hoek verwacht zelfs dat de deal met BRC hoogwaardige arbeidsplaatsen gaat kosten in de recreatie en biologische landbouw. ‘Zo’n opgehoogd industrieterrein is natuurlijk geen gezicht als je Lelystad binnenkomst via de weg of via het water. Als watersporter vaar je dan wel door naar bijvoorbeeld Urk. Het past ook totaal niet bij het blauwe en groene imago van Lelystad.’ Ook grenst het opgehoogde industrieterrein aan de gronden van de biologische landbouw. Van der Hoek: ‘Als er iets van de vervuilde grond naar hun akkers doorsijpelt of waait, kunnen deze biologische boerenbedrijven sluiten. Grootwinkelbedrijven zullen zich wel tweemaal bedenken om hier hun waren te kopen, met een industrieterrein met vervuilde grond als buren.’ Het college garandeert dat er streng wordt toegezien op mogelijke milieuovertredingen. Van der Hoek heeft er echter geen vertrouwen in, vooral omdat Van Bentum Recycling meerdere malen voor de rechter heeft gestaan en veroordeeld is voor diverse ernstige milieudelicten. Op 13 november 2013 werd directeur Willem van Bentum en een van zijn bedrijven wederom veroordeeld voor diverse milieudelicten.  Van der Hoek: ‘Daar lukte het de inspecties en toezichthouders niet om milieuvervuiling te voorkomen. Wie zegt dat het hier wel lukt? Waarom zou je een bedrijf dat meerdere malen de fout in is gegaan hier nog een kans geven? Ik vind het op zijn zachts gezegd zeer onverstandig om bij dit bedrijf de zorg voor het milieu rondom het IJsselmeer in handen te leggen.’ Levensvatbaar PvdA-fractievoorzitter Soomers kent de kritiek op BRC en zal deze in het PvdA- fractieoverleg zeker meewegen. Dick Koopmans, woonachtig in Lelystad en lid van de IJsselmeervereniging, en Kees Schouten, bestuurslid van de IJsselmeervereniging, vragen zich af of Lelystad zich niet als Roodkapje door de grote wolf BRC laat bedriegen. ‘Dat is een lastige vraag’, zegt Soomers. ‘Kijk, er is geen businesscase mogelijk zonder BRC. Voor dat dilemma staan wij. De risico’s zien wij echter ook.’ Koopmans heeft weinig vertrouwen in het hele plan en zeker niet in BRC. Als ontwerper van schepen was hij de eerste zelfstandige ondernemer die zich vestigde in Lelystad. ‘Ik heb allerlei bedrijven hiernaartoe zien komen, ondersteund door grote subsidies. Zij werden dan geselecteerd door de toenmalige Rijksdienst IJsselmeerpolders. Nadat de subsidies op waren, bleken maar weinig bedrijven echt levensvatbaar. Dit kan weer zo’n plan zijn.’  
Links Mevr. Jeantiënne van der Hoek van Leefbaar Lelystad en Dick Koopmans Lid IJsselmeervereniging en inwoner van Lelystad.