Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

30-05-2012 - Start aanleg natuurrif Markermeer
Rijkswaterstaat en ecologisch onderzoekbureau Waardenburg starten op woensdag 23 mei met de aanleg van een tijdelijk natuurrif in het Markermeer, nabij de Houtribdijk. Het natuurrif, dat bestaat uit betonnen 'rifballen', is een proef waarmee wordt gekeken hoe de ecologische waterkwaliteit in het Markermeer verbeterd kan worden.
De proef is onderdeel van het onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer – IJmeer (NMIJ). Hierin onderzoekt Rijkswaterstaat maatregelen die de ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer duurzaam verbeteren. Om de kwaliteit te verbeteren is het bijvoorbeeld nodig dat het doorzicht van het water toeneemt. Het natuurrif is een innovatieve herstelmaatregel en ontwikkeld door Bureau Waardenburg. Op de rifballen, met een diameter van circa 1 meter, kunnen driehoeksmosselen groeien. De mosselen filteren algen en ander zwevend stof uit het water. Verwacht wordt dat het doorzicht rond de rifballen daardoor toeneemt. Heldere omstandigheden maken groei van waterplanten mogelijk. Verder bieden de rifballen beschutting aan jonge vis. Tot eind 2014 wordt gemeten wat de effecten van het natuurrif is op de waterkwaliteit. Daarna worden de rifballen weer verwijderd. Goed zichtbaar Het natuurrif ligt nabij het oostelijk deel van de Houtribdijk in een proefgebied van 30 bij 40 meter op een diepte van 4 meter. Het gebied ligt buiten de reguliere vaarroutes voor de beroeps- en recreatievaart en is herkenbaar afgezet met markeringsboeien.