Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

12-01-2012 - Advies over kansrijke oplossingsrichtingen
"Het maatschappelijk proces RRAAM” onder leiding van Guido van Woerkom, heeft in december 2011 een tussenadvies uitgebracht aan minister Schulz: maak drie of vier basisalternatieven rond de woningopgaven, infrastructuur en ecologie. Als dat is gedaan kunnen de MER (milieu effect rapportages) procedures snel starten.
Winst voor het Markermeer: buitendijks bouwen zit ook hierbij niet meer in de voorgestelde alternatieven en sluit als zodanig aan bij het nieuwe kabinetsbeleid dat al enige tijd geleden vaststelde dat het buitendijks bouwen van Almere niet meer van deze tijd is. Daarnaast adviseren van Woerkom en de zijnen om de uitbreiding van Almere vooral als de slaap- en buitenwijk-locatie van de Metropoolregio te zien. (met mooie “groene en blauwe woonmillieus”)  Dan moeten er wel voorzieningen als een goede metrolijn komen naar o.a. Amsterdam. In dat kader wordt geadviseerd vooral goed te kijken naar het voorstel van de Stichting Almere Bereikbaar dat een zuidelijker gelegen metrolijn met een kortere oversteek via de bestaande eilanden Drost en Hooft behelst. Zowel een tunnel als een brug zijn dan een optie voor van Woerkom. Een eventuele brug komt dan wel vlak voor de haveningang van Muiden te liggen en dat vind niemand een aanvaardbare optie. Bij de plannen voor verbetering van de Hollandse brug moet goed worden rekening gehouden met een meer oostelijke uitbreiding van Almere.  (Lees verder, pdf 269 kb)