Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Sun-float wil zonne-eiland langs de Afsluitdijk aanleggen
Er zijn plannen voor de aanleg van een zonne-eiland langs de Afsluitdijk in het IJsselmeer. De panelen moeten worden ingebouwd in lagunes van circa 2,5 kilometer breed. Ook zijn er eilanden gepland langs de Noordoostpolder en de dijk. De plannen zijn afkomstig van Sun-float, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het aanleggen van zonne-eilanden. Doordat de tweezijdige panelen ook energie uit het licht dat op het water wordt weerkaatst halen, is de opbrengst per paneel circa 30% hoger dan gebruikelijk. Door de eilanden te omringen met begroeide natuurgebieden zijn de panelen niet zichtbaar. Bovendien zal het IJsselmeer er door de eilanden ecologisch sterk op vooruitgaan. Het zal zeker 5 jaar duren voor het project is gerealiseerd. Verschillende overheden moeten zich voor het plan buigen en daarnaast moet het gefinancierd worden. bron: Friesch Dagblad, 04/10/17
De firma Sun-float heeft grote plannen voor een aantal grote zonne-eilanden in het IJsselmeer: langs de Afsluitdijk en de Noordoostpolder. Wat kort geleden nog als futuristische ideetjes werd beschouwd, wordt nu in serieuze plannen gepresenteerd. Hoe haalbaar deze plannen zijn moet nog blijken, maar voor de IJsselmeervereniging is het aanleggen van nog meer energie-infrastructuur in het IJsselmeergebied zeker geen wenselijke optie. Het aanleggen van deze zonne-eilanden met nog meer dras-plasnatuur er om heen verstoort het landschap van het grote open water enorm en moet daarom worden afgewezen.