Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Ada Oosterman-de Gans is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Zij ontvangt deze onderscheiding voor haar vrijwillige activiteiten in de afgelopen decennia voor meerdere organisaties in Edam. Secretaris Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer Vrijwilliger bij de VVV Edam Secretariaat Stichting Kaasmarkten Edam Vrijwilliger Kerkgemeente Edam t.b.v. oprichting Stichting Kerkelijke Monumenten Edam Gastvrouw Edams museum Communicatie en PR Stichting Pianowandeling Edam. Al deze organisaties roemen vooral haar grote organisatietalenten en dat geldt ook voor de IJsselmeervereniging – toen nog de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer genaamd. Ada was jarenlang een van de belangrijkste organisatoren van onze vereniging toen die erg groot was en veel aan de weg timmerde. Wij wensen Ada veel geluk met haar zeer verdiende koninklijke onderscheiding.