Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

UVA heeft fondsen voor onderzoekschip Markermeer bijeen
Het is zo ver! de bouw van ons onderzoeksschip is begonnen! Na een succesvolle wervingscampagne in 2016 is het zo ver! Er is genoeg geld ingezameld voor de bouw van het nieuwe onderzoeksschip voor het ecologisch onderzoek in het Markermeer, door onderzoekers en studenten van de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels is ook het contract met de scheepswerf getekend en is de bouw begonnen. De boot gaat gebouwd worden door Stormer Marine Workboats in Amsterdam, en zal naar verwachting aan het begin van de zomer te water gaan. R.V. Dreissena Het schip heeft inmiddels ook al een naam: R.V. Dreissena. R.V. is de internationale afkorting van ‘Research Vessel’, en geeft aan met welk doel het schip rondvaart. Dreissena is een geslacht van mosseltjes uit de familie van de Dreissenidae. Tot dit geslacht behoren onder andere de driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) en de quaggamossel (Dreissena bugensis). Deze twee mossels spelen een zeer belangrijke sleutelrol in de veranderende ecologie van het Markermeer. Een toepasselijke naam dus! Alleen dankzij onze sponsoren! Dit allemaal is mogelijk gemaakt dankzij belangrijke bijdragen en medewerking van het Amsterdams Universiteitsfonds, Stichting het Blauwe hart, alle deelnemers aan het zwemevent rond Pampus, het Wetenschapsknooppunt, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet, Rijkswaterstaat, Stormer Marine workboats, Raymarine, Bataviahaven Lelystad,  en natuurlijk al onze particuliere crowdfunders! Waar ging het ook al weer om? Het Markermeer is onderdeel van het ‘blauwe hart van Nederland, een beschermd natuurgebied met een grote natuurwaarde. De ecologie van het meer staat echter onder druk: het is slecht gesteld met de leefbaarheid: vogels en vissen verdwijnen in rap tempo. Er zijn tal van initiatieven die de waterkwaliteit en leefbaarheid moeten verbeteren, maar omdat we eigenlijk niet goed weten hoe het systeem werkt, is niet duidelijk of deze initiatieven het gewenste resultaat zullen hebben. Fundamenteel onderzoek is daarom nodig om het systeem beter te begrijpen. Met dank aan alle sponsoren bouwen we nu een volwaardig onderzoeksschip, waarmee op een veilige manier experimenteel veldonderzoek kan worden verricht. Een goed uitgerust onderzoeksschip stelt ons in staat het hele jaar door op ecologisch relevante locaties in het Markermeer monsters te verzamelen en metingen te verrichten. De boot wordt uitgerust met specialistische meetapparatuur en zal een impuls geven aan nieuwe onderzoeksprojecten en –samenwerkingen op het gebied van de biologie, de hydrologie, en de sedimentologie. Het schip fungeert daarmee als vliegwiel in het onderzoek in het Markermeer. Zo krijgen we beter inzicht in de ecologie van het meer en kunnen we effectiever inzetten op behoud van de leefbaarheid. Ook kan ons onderzoek in Nederland leiden tot een beter begrip en duurzaam beheer van grote kunstmatige meren elders in de wereld.
In april 2016 maakte de Universiteit van Amsterdam bekend dat zij voor veldonderzoek op het Markermeer een beter bootje nodig heeft. Het tot dan beschikbare piepkleine roeibootje was erg onveilig en ongeschikt voor onderzoek midden op het meer. Men startte een actie om geld in te zamelen voor een heus onderzoekschip. Inmiddels zijn de nodige middelen bijeen en kan gestart worden met de bouw van het onderzoekscheepje. Dat is heel nuttig want er is nog onvoldoende inzicht in de ecologische ontwikkeling van het Markermeer, behalve dan dat we weten dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit, de visstand, de vogelstand etc. Hopelijk kan beter onderzoek duidelijk maken wat er moet gebeuren aan de inrichting en het beheer van Markermeer en IJsselmeer, om de natuurontwikkeling weer ten goede te keren.
Artist impression van het onderzoeksschip R.V. Dreissena