Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Paulus de Boer uit Urk, eigenaar van de UK 55: “Het is een leugen dat het slecht gaat met de visbestanden in het IJsselmeer.”
Verschillende beroepsvissers zijn de klaagzang over afnemende schubvisbestanden in het IJsselmeer zat. Cijfers van Wageningse onderzoekers deugen volgens hen niet. En de Nederlandse Vissersbond had niet zijn handtekening moeten zetten onder de brandbrief van de IJsselmeerprovincies aan staatssecretaris Van Dam. Paulus de Boer uit Urk, eigenaar van de UK 55, neemt geen blad voor de mond. „Het is een leugen dat het slecht gaat met de visbestanden in het IJsselmeer. We vangen de laatste twee jaar juist veel meer vis dan vroeger. De snoekbaarsstand is uitstekend en ook met rode baars en voorn gaat het goed.”
Een andere IJsselmeervisser, die anoniem wil blijven „omdat de zaak onderling zeer gevoelig ligt”, heeft dezelfde ervaring. „In 2013 ving de hele sector 30 ton snoekbaars. In 2016 schat ik de vangst op tussen de 180 en de 200 ton. Wij hebben bij de visstand een heel andere beleving dan onderzoekers en bestuurders.” Op sociale media laten andere zoetwatervissers zich eveneens kritisch uit. Aart van der Waal uit Numansdorp bijvoorbeeld stelt dat sportvissers „absurd hoge” aantallen snoekbaars en paling uit het water halen. „Die vangen meer zoetwatervis dan de hele binnenvisserij.” De afgelopen drie jaar mochten de IJsselmeervissers op last van het ministerie van Economische Zaken slechts 15 procent van hun netten benutten. Die maatregel was bedoeld om het herstel van de visstand, die in 2013 een „historisch dieptepunt” had bereikt, te bevorderen. Volgens De Boer heeft de opgelegde beperking een „zeer positieve” uitwerking gehad. „Schubvisbestanden herstellen zich uitzonderlijk snel. Er zijn organisaties die dit goede nieuws proberen te verdraaien. Ik vrees dat ze alleen maar uit zijn op totale uitbanning van de beroepsvisserij”, zegt de Urker visser.
In de brief van vorige week dreigen de provincies dit voorjaar geen vergunningen af te geven voor de visserij op schubvis, als Van Dam niet snel met maatregelen komt om de beroepsvisserij te beperken. Anders blijft er te weinig voedsel over voor watervogels, aldus de brief. De brief is ook ondertekend door de andere organisaties achter het Masterplan Toekomst IJsselmeer uit 2014: de Nederlandse Vissersbond, Sportvisserij Nederland, samenwerkingsverband het Blauwe Hart en Vogelbescherming Nederland. Zij vragen de overheid om een deel van de beroepsvissers uit te kopen. Volgens de kritische vissers kloppen de officiële cijfers over de visstand in het IJsselmeer niet. Die worden vastgesteld door het visserijonderzoeksinstituut Wageningen Marine Research. Volgens De Boer uit Urk gebeurt dat met achterhaalde technieken. „Wij hebben daarover vorig jaar contact gehad met de onderzoekers en afgesproken dat ze ook rekening gaan houden met onze vangstgegevens. Die geven alle vissers elke week netjes door.” Eerder legde SGP-Kamerlid Dijkgraaf ook al de vinger bij de officiële cijfers uit Wageningen. Hij sprak van „jip-en-jannekenetjes” waarmee de onderzoekers bestanden zouden bepalen. Een motie van Dijkgraaf die staatssecretaris Van Dam ertoe oproept hier wat aan te doen, werd in december door de Kamer aangenomen. Dijkgraaf liet maandagmorgen desgevraagd weten verbijsterd te zijn over de dreiging van de IJsselmeerprovincies om geen vergunning af te geven. „Alle signalen van de vissers wijzen op een sterk verbeterde visstand. Er wordt al lang geprobeerd de beroepsvissers van het IJsselmeer te krijgen. Dat is volstrekt onterecht.” Paulus de Boer is bestuurder van de Producentenorganisatie IJsselmeer, de afdeling van de vissersbond die de belangen van de IJsselmeervissers behartigt. Hij vindt dat voorzitter Nooitgedagt van de vissersbond niet had mogen tekenen. Nooitgedagt wijst de kritiek desgevraagd van de hand: „Het mag met verschillende vissoorten dan beter gaan, daarmee is nog niet gezegd dat de Natuurbeschermingswetvergunningen er komen. Een paar jaar geleden was iedereen voor een warme sanering. Die geeft de overblijvende vissers hoe dan ook meer lucht.”