Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Provincies roepen staatsecretaris van Dam op om de commerciële IJsselmeervisserij te beëindigen
“Koop de vissers van het IJsselmeer uit” Op 10 januari j.l. stuurden de provincies Friesland, Noord-Holland en Flevoland, samen met Sportvisserij Nederland, de Nederlandse Vissersbond, Vogelbescherming en stichting het Blauwe Hart, een brandbrief aan staatsecretaris van Dam over de zeer slechte ontwikkeling van de visstand in het IJsselmeergebied. Die visstand is inmiddels dusdanig slecht dat de verantwoordelijke provincies geen visvergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming zouden kunnen afgeven voor de tweede helft van 2017. De staatsecretaris wordt gevraagd de vissers netjes uit te kopen en de commerciële visserij in het IJsselmeergebied te beëindigen. Dit omdat de visstand dit niet meer verdraagt en ook de handhaving van de beperktere visvangst mislukt is. De kosten hiervan blijken redelijk overzichtelijk (maximaal 15 miljoen Euro) en daarmee zou herstel van de visstand en de hiervan afhankelijke vogelstand gerealiseerd kunnen worden. De visstand in het IJsselmeergebied is sinds de afsluiting met de Afsluitdijk en de Houtribdijk dramatisch verslechterd. Door mestwetgeving en verbeterde waterzuivering is het water zeer voedselarm en dreigt de voedselketen nu in te storten. Internationale verplichtingen tot in stand houding van de vogelstand in het IJsselmeergebied, dwingt de provincies nu de 70 nieuwe visvergunningen te weigeren aan de nog 50 actieve visserij bedrijven. Lees de brandbrief: Brief Staatssecretaris EZ over IJsselmeervisserij 10-01-2017 Lees hierover meer in artikelen uit IJsselmeerberichten van zomer 2016: IJsselmeerberichten_02_2016_Nicola_Tien IJsselmeerberichten_02_2016_Barbara_van_Beijma