Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

29-01-2015 - Friese voorronde Pluk van de Pettefletprijs van start
De Friese Milieu Federatie reikt ook dit jaar de Friese Pluk van de Pettefletprijs uit. Personen die zich op een bijzondere manier inspannen voor natuur en milieu, kunnen hun initiatieven aanmelden. Die moeten natuurlijk wel helemaal passen bij de acties van Pluk van de Petteflet zelf: slim van opzet, creatief, effectief en eenvoudig uit te voeren. Projecten met een innovatief karakter verdienen de voorkeur. De hoofdprijs is 500 euro.
Iedereen die een project uitvoert waar natuur en/of milieu in Fryslân beter van wordt, komt in aanmerking. De prijs wordt uitgereikt aan een individu, dus groepen kunnen iemand afvaardigen. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 500,- en wordt genomineerd voor de landelijke Pluk van de Petteflet Natuur en Milieuprijs 2015. Mensen kunnen zichzelf of een ander vóór 1 maart aanmelden via de website van de Friese Milieu Federatie, www.friesemilieufederatie.nl. Daar staan ook de voorwaarden en procedure. Landelijke prijs € 3.000,- De Pluk van de Petteflet Natuur en Milieuprijs 2015 is een initiatief van De Natuur en Milieufederaties en het radioprogramma Vroege Vogels. Zij willen hiermee laten zien dat veel mensen de handen uit de mouwen steken voor een mooi en duurzaam Nederland. Dit jaar bestaat de prijs uit een bedrag van € 3.000,-, bestemd voor de uitvoering van het initiatief. In 2013 ging de prijs naar Jelle Medema voor zijn initiatief De Makkelijke Moestuin. Nijmegenaar Jochem Kühnen ontving in 2011 de eerste Pluk van de Petteflet-prijs, voor zijn project Nestgelegenheid voor Stadsvogels. Dit jaar beoordeelt een landelijke jury o.l.v. Flip van Duijn, de zoon van Annie M.G. Schmidt, de twaalf provinciale kandidaten. Zij nomineert drie kandidaten, waaruit het publiek uiteindelijk een winnaar zal kiezen. De bekendmaking is in mei a.s, door het programma Vroege Vogels en De Natuur en Milieufederaties. Pluk van de Petteflet Pluk van de Petteflet is de hoofdpersoon uit het gelijknamige boek van Annie M.G. Schmidt, met illustraties van Fiep Westendorp. De FMF voelt zich verwant aan de eeuwig jonge actievoerder. Vooral omdat Pluk al meer dan veertig jaar opkomt voor de leefbaarheid en de natuur in zijn omgeving. Pluk  voorkomt dat de Torteltuin, een groen paradijsje in de stad, ten prooi valt aan een projectontwikkelaar. Ook redt hij de Krullevaar, een met uitsterven bedreigde vogel. _________________________________________________________________________________________________________ Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Geerds van de FMF: tel. 058 7600765, email: g.geerds@friesemilieufederatie.nl