Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

14-10-2013 - Waterschap gaat riet langs de Zuidelijke Randmeren verplaatsen
Langs de zeedijken aan de Zuidelijke Randmeren, tussen Bunschoten- Spakenburg en Putten, groeien kilometerslange stroken riet. Dit riet biedt vogels en andere dieren nestel- en broedgelegenheid en beschutting. Om de Arkemheense Zeedijk en de Oostdijk te kunnen verbeteren, moet dit waardevolle stuk natuur tijdelijk verdwijnen. Het komt op twee locaties langs de dijk weer terug. Foto: ANP
In juli 2014 gaat waterschap Vallei en Veluwe aan de slag met de dijkverbetering langs de Zuidelijke Randmeren. Buitendijks komen brede steunbermen die de dijk stabieler maken. Het riet langs de oever moet daarvoor wijken. Komende winter wordt het riet eerst gemaaid, zodat het, als de werkzaamheden in juli beginnen, zo laag is dat zich er geen vogels in verschuilen. De rietstobben en wortels worden vervolgens uit het water gehaald en op twee locaties langs de dijk weer teruggeplaatst. Die locaties liggen tussen de monding van de Laak en het Nekkeveld in Nijkerk. Het zijn twee locaties met ondiep water, van een paar honderd meter lang. Hier wordt het riet weer teruggeplaatst, maar dan in bredere stroken. Het riet komt in enkele inhammen, afgezet met beschoeiing. Die afzetting voorkomt dat de stobben, voordat ze kunnen aanslaan, naar open water wegdrijven. Uiteindelijk komt er evenveel riet terug als zich nu in smalle stroken langs de oevers bevindt. Het gaat om zo'n 1,7 hectare. Het waterschap plant 50% extra riet, want het is mogelijk dat niet al het teruggeplaatste riet weer aanslaat. Bron: Waterschap Vallei en Veluwe