Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

16-07-2013 - Record groei waterplanten Hoornse Hop
De waterplantengroei in het westelijk deel van het Markermeer is in geen jaren zo overvloedig geweest. Grote velden fonteinkruid strekken zich uit van Hoorn tot Marken en verder zuidelijk langs de Noord-Hollandse kust. “Je waant je in een tropisch aquarium” vertelde een watersporter ons. Tot ver uit de Noord-Hollandse kust, in water van 3,5 meter diep groeien vanaf de bodem de waterplanten, die aan de oppervlakte in bloeit komen. Dat duidt op een grote waterhelderheid en goede waterkwaliteit, met veel natuurlijk leven.
Voor veel watersporters – zeilers, motorbootvaarders en sportvissers- is het reden dit gebied te gaan mijden omdat de overlast van planten in schroef, roer en kiel nu wel erg groot is geworden. De plantengroei is de afgelopen jaren gestadig gegroeid en heeft zich nu over een groot gebied verspreid. De biologen van Rijkswaterstaat spreken over een “autonoom herstel” van de natuur in dit deel van het Markermeer. Het fonteinkruid dat tot de familie van “kranswieren” behoort moet worden gezien als een pionierplant voor verdere waterflora. Inmiddels is deze ontwikkeling in de Randmeren zover dat hier op flinke schaal gemaaid moet worden om de bevaarbaarheid hier enigszins in stand te houden. Het is de vraag wanneer de gemeenten langs de Noord-Hollandse kust van het Markermeer ook zullen overgaan tot maaien.
fonteinkruid
Er is overigens nog steeds sprake van plannen voor luwte-dammen en eilanden in het genoemde gebied, die als functie hebben de plantengroei te stimuleren en zodoende de waterhelderheid te verbeteren. Je vraagt je af of deze miljoenen kostende maatregelen nog wel zinvol zijn. De IJsselmeervereniging stelt deze vraag uitdrukkelijk, omdat verdere compartimentering en eilanden de kernwaarde van het Markermeer aantasten.