Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Clubartikelen

Clubartikelen kunnen ook door niet-leden besteld worden. Vooraf betalen is niet nodig, U ontvangt uw bestelling met een factuur voor de betaling. == BESTELLEN IS NIET MEER MOGELIJK ==
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING