Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Zandwinning IJsselmeer gaat niet door!
Gemeenteraad hoort belanghebbenden over zandwinning Smals 6 februari 2019 Smals, een grote zandwinner, wil miljoenen m3 zand winnen uit het IJsselmeer vlak onder de kust van Friesland en daarvoor een eiland in het IJsselmeer aanleggen. Het gaat om meerdere miljoenen m3 per jaar gedurende 30 jaar. Het eiland krijgt bebouwing, loodsen en machines, tot bijna 30 m hoog. Bij de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren ligt een voorstel om het bestemmingsplan aan te passen voor deze zandwinning. Andere overheden, zoals de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat hebben al met dit plan ingestemd. De gemeenteraad is de laatste mogelijkheid om dit onzalige plan te keren. Maandagavond 4 februari 2019 hadden de voor- en tegenstanders van de zandwinning door Smals in het IJsselmeer de (laatste) kans om de leden van de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren te overtuigen van  hun standpunt. Alhoewel de avond was aangekondigd als ‘Petear’ (dat is Fries voor zoiets als een gesprek) had de avond meer het karakter van een hoorzitting. De tegenstanders hadden zich in grote getale aangemeld. 30 bewoners van Gaasterland gaven, ondersteund door borden en spandoeken, ieder in één zin hun mening: dit moet niet door gaan vanwege de nadelige gevolgen voor natuur, landschap, en waterkwaliteit. Daarna kregen de verschillende natuur- en milieuorganisaties, waaronder natuurlijk de IJsselmeervereniging, mogelijkheid hun bezwaren naar voren te brengen. Belangrijkste: midden in een top-natuurgebied, met de status van Natura 2000 zet je toch geen fabriek. Dat hoort thuis op een industrieterrein. Het plan voldoet ook niet aan de eisen die Natura 2000 stelt en het plan is in strijd met andere hogere regels. Verhalen dat zandwinning een Rijksbelang betreft kloppen niet met het beleid van het Rijk. De openheid van het IJsselmeer wordt zwaar aangetast. Er zijn risico’s, zoals de mogelijke verzilting, onvoldoende onderzocht. Dit past niet midden in een natuurgebied. Zoals een hoogleraar bestuurskunde het maandag uitdrukte: als je dit door laat gaan, wees dan eerlijk en zeg dan ook dat het IJsselmeer geen natuurgebied meer is. Een vertegenwoordigster van zandwinner Smals ging er met gestrekt been in. Of, zoals de Leeuwarder Courant het uitdrukt: Smals charmeert niet maar schoffeert (https://www.lc.nl/friesland/Analyse-Zandwinner-Smals- charmeert-niet-maar-schoffeert-24150967.html). Op 13 februari 2019 zal de gemeenteraad een beslissing nemen over het bestemmingsplan. Die raad wordt onder druk gezet door het college van burgemeester en wethouders. Maar ieder raadslid zal zijn of haar eigen afweging moeten maken. Nu heeft die raad de kans om landschap en natuur voorrang te geven boven industrialisatie van het IJsselmeer.
Gemeenteraad van De Fryske Marren zal in meerderheid tegen de zandwinning in het IJsselmeer stemmen.
Alle acties, ook van de IJsselmeervereniging, tegen de zandwinning door Smals in het IJsselmeer lijken succes te krijgen. De hele oppositie in de gemeenteraad was al tegen. De FNP-fractie sluit zich daar bij aan, waardoor er een meerderheid ontstaat tegen deze plannen in de gemeenteraad op 13 februari 2019.
Het Petear van de gemeenteraad van De Fryske Marren over de zandwinning Smals
Vertegenwoordigers van de natuurorganisaties tegenover de leden van de gemeenteraad