Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

IJsselmeer Berichten - Winter 2018/2019
IJsselmeer Berichten - Najaar 2018
Goed nieuws:  “IJsselmeer Berichten - Winter 2018/2019” gaat nu naar de drukker en daarna verzender. Het is wederom een unieke uitgave geworden.
Leden ontvangen dit nummer in de loop van januari 2019 automatisch in de brievenbus. Inhoud - IJsselmeer Berichten - Winter 2018/2019