Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Verkenning Nationale Parken gestart
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer willen graag een beeld krijgen van het stelsel van gebieden, cultureel erfgoed en natuurkernen die kenmerkend en iconisch zijn voor het natuur en landschap in Nederland om als Nationaal Park te worden bestempeld. Een commissie van deskundigen onder leiding van Pieter van Vollenhoven is gevraagd een verkenning hiernaar te doen. De commissie zal over circa 5 maanden hun resultaten presenteren. De ondertekenaars van de Nationale Parken Deal (de provincies, Staatsbosbeheer, natuur- en de landschapsorganisaties) hebben inmiddels een standaard opgesteld die de komende jaren als werkkader zal worden gebruikt en getoetst. In het werkkader zijn ambities vertaald in criteria waar gebieden die Nationaal Park Nieuwe Stijl willen zijn of worden, naartoe kunnen werken. De komende jaren gaan de partijen aan de slag met dit werkkader. bron: Nationale Parken Bureau, 06/11/18 Wat is het voordeel van nationale parken? De IJsselmeervereniging is groot voorstander van meer en grotere nationale parken omdat in deze beheervorm landschap, natuur, cultuurhistorie en economie in een zorgvuldig balans gebracht kunnen worden. Precies wat het IJsselmeergebied nodig heeft. Uit onze ervaring blijkt o.m. dat op dit moment de Natura 2000 status voor veel natuurgebieden volstrekt onvoldoende bescherming biedt. Ook hebben landschappelijke- en cultuurhistorische waarden vrijwel geen juridische status als ze worden afgewogen tegen economische en stedenbouwkundige ontwikkelingen. We moeten het hier vooral hebben van maatschappelijke steun en die is goed te organiseren in nationale parken!