Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Petitie tegen het zandwinplan van Smals BV bij Gaasterland
Onder aanvoering van Anne Heldring uit Oude Mirdum, voeren de kustbewoners van Gaasterland actie tegen het industriële zandwinplan van Smals BV. Ze hebben o.a. een petitie gestart waarin zij - met de gezamenlijke natuurorganisaties, de Vissersbond en omwonenden van de Gaasterlandse kliffenkust - RWS en de gemeente de Fryske Marren dringend oproepen geen toestemming te verlenen aan het gewraakte plan.  Zandwinning ondergraaft natuur De industrialisering van het IJsselmeer, zeker voor de Friese kust, neemt zorgwekkende vormen aan, aldus diverse natuurgroepen. Naast de plaatsing van een windmolenpark, de uitbreiding van havens en het vliegveld Lelystad ligt er nu ook een plan voor industriële zandwinning bij het Friese Oudemirdum en Mirns. Dit vereist dat er een gebouw van 22 meter hoog voor de kust verrijst. Belangengroepen en bewoners hebben hiertegen bezwaren ingediend. Ook de IJsselmeervereniging is tegen en stelt dat het huidige plan in strijd is met de wet Natuurbescherming.
Mirdummer klif met oude zeewering
Acht natuurorganisaties hebben in een zienswijze bezwaar gemaakt tegen de plannen van Rijkswaterstaat om zandwinning toe te staan in het IJsselmeer voor de Friese kliffenkust bij Oudemirdum. Onder die organisaties bevinden zich It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en de IJsselmeervereniging. Zij stellen dat de industriële zandwinning, gepland voor een termijn van dertig jaar, overlast veroorzaakt in drie stiltegebieden voor de kust van de kliffen bij Oudemirdum en Mirns. Ook de weidsheid wordt hierdoor aangetast. Het geplande industriële werkeiland is 22 meter hoog en ligt zo’n 5 kilometer uit de kust. De tegenstanders vinden het opmerkelijk dat, zo kort na de overdracht van verantwoordelijkheden voor dit gebied door het Rijk aan de Provincie Fryslân, besloten wordt een industriegebied van 250 hectare groot te vestigen in een uniek en beschermd natuurgebied.
Ontwerp werkeiland
Ligging op de kaart
Teken hier de petitie !!