Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

IJsselmeer Berichten - Najaar 2018
IJsselmeer Berichten - Najaar 2018
Op dit moment worden de laatste wijzigingen in  “IJsselmeer Berichten - Najaar 2018” verwerkt en gaat deze naar de drukker en daarna verzender. Het is wederom een unieke uitgave geworden.
Leden ontvangen dit nummer in de eerste helft van  oktober 2018 automatisch in de brievenbus of per e-mail
Het boek van Frits Palmboom is binnenkort met korting te bestellen bij de IJsselmeervereniging voor slechts € 26,- inclusief verzendkosten i.p.v. ruim € 30,-