Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Zondag 26 augustus Rondje Pampus. Zwemmen in het Blauwe Hart van Nederland.
Voor de zevende keer organiseert Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk in samenwerking met Swimfantastic en Forteiland Pampus, ‘Rondje Pampus’. Dat gebeurt onder het motto: Natuur beleef je in het water! Zwemmen in het IJsselmeergebied is genieten van weids open water en van de vrijheid, zoals een vis in het water. Met Rondje Pampus wil de organisatie ook aandacht vragen voor de kwetsbare natuur en het belang van schoon en gezond water voor vogels en vissen in het IJsselmeergebied, als het Blauwe Hart van Nederland. Zwemmen voor het goede doel: een vogelrijk IJsselmeergebied Elk jaar gaat een deel van de opbrengst van de deelnemers en sponsors naar een goed doel, een onderzoek of bijdrage aan een project voor een vitaal en gezond IJsselmeergebied. Dit jaar wordt speciale aandacht gevraagd voor gezond water en het belang voor de vogels in en om het IJsselmeergebied. Tienduizenden vogels komen er overwinteren, ruien, voedsel zoeken of broeden. Eén van die broedvogels is de visdief, een stern die leeft van vis. Maar de laatste jaren kan deze sierlijke witte vogel er onvoldoende vangen om zijn jongen groot te brengen. Vogelbescherming Nederland werkt samen met Natuurmonumenten in het Gooi- en Eemmeer aan het verbeteren van het leefgebied voor deze visdief, die vorig jaar met ca. 175 paar op herstelde eilandjes in de buurt zijn gaan broeden. Rondje Pampus Zwemmen in open water neemt aan populariteit toe en elk jaar groeit het aantal deelnemers. Zondag 26 augustus starten er 300 wedstrijd- en prestatiezwemmer! De wedstrijdzwemmers starten om 9.30 uur en zwemmen 3 rondjes ( is 2700 meter) rond het eiland. De prestatiezwemmers starten om 10.45 en zwemmen afhankelijk van hun eigen doel 1 of 2 rondjes. De prijsuitreiking van alle afstanden is om 12.30 uur. Werken aan een gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later De natuur in het IJsselmeergebied heeft het niet gemakkelijk. De vis- en vogelstand gaan steeds verder achteruit. Harde dijken en oevers houden trekvissen tegen en het ontbreekt aan goede leefgebieden voor vogels. Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich inzetten voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later. Samen zorgen zij voor bouwstenen voor de integrale beleidsagenda IJsselmeergebied 2020-2050 (Ministerie I & M) en helpen ze mee aan de realisatie van bijzondere natuurprojecten, zoals de Marker Wadden en de Vismigratierivier. De Coalitie bestaat uit de volgende partners: Waddenvereniging, Landschap Noord-Holland, Flevo-landschap, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland, PWN en Staatsbosbeheer.